Voerendaal Huurders Belangen Vereninging
Voerendaal

                        Huurders Belangen Vereniging Voerendaal

De Huurders Belangen Vereniging Voerendaal (HBV) is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging van huurders van onroerend goed, dat in eigendom is bij de Woningstichting Voerendaal (WSV). Als HBV dienen wij er voor te zorgen dat de belangen van alle huurders van de WSV goed worden behartigd.

Dit houdt onder andere in dat wij er op toezien dat bijvoorbeeld de huurverhoging(en), die door de WSV aan de huurders worden opgelegd, getoetst worden op de rechtmatigheid, welke is opgelegd door de Minister van VROM. Ook zullen wij (huurders) via de WSV in de toekomst versneld worden geïnformeerd over aanstaande projecten die door de WSV zullen worden uitgevoerd. Hierdoor zijn wij in staat om sneller en doel gerichter op te treden in de richting van de huurders.

Dit laatste is vooral van belang als het projecten zijn die betrekking hebben op onderhoud en renovatie van bestaande huureenheden. De bewoners van deze woningen zullen dan bijtijds en gericht worden geïnformeerd over alle zaken die betrekking hebben op dit project, zodat met tijdig weet wat er staat te gebeuren.