Links

Woningstichting Voerendaal
Hogeweg 23
6367 BA Voerendaal
Tel.: 045-5751274
Website: www.woningstichtingvoerendaal.nl
E-mail: info@woningstichtingvoerendaal.nl

Thuis in Limburg.
Een adres voor alle woningen.
Website: www.thuisinlimburg.nl

Klachtencommissie
Adviesorgaan van de Woningcorporaties
Gulpen, Simpelveld, Vaals, Wittem en Voerendaal
Postbus 1
6270 AA Gulpen

Woonbond
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
Tel.: 020-5517799
Email: info@woonbond.nl
Website: www.woonbond.nl

Ministerie van VROM
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
Tel.: 070-3393939
Website: www.minvrom.nl

Huurtoeslag (aanvragen en wijzigen)
Tel.: 0800-0543
Website: www.toeslagen.nl (voor het aanvragen van formulieren)

Postbus 51 (voor diverse zaken inzake huren enz.)
Postbus 20002
2500 EA Den Haag
Tel.: 0800-8051
Website: www.postbus51.nl

Hulp bij verbeterplannen
(Handige tips inzake woningaanpassingen)
Website: www.verbeteruwhuurwoning.nl