Nieuws

Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart

2 februari 2018

Het aanbod aan sociale huurwoningen moet prioriteit zijn voor een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen van 21 maart. Dat blijkt uit een onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy.

Van de 1022 respondenten gaf 28 procent aan het woningaanbod in de sociale huursector het belangrijkste thema te vinden. Daarmee scoort dit onderwerp hoger dan armoede (22 procent), thuiszorg (21 procent) en veiligheid op straat (19 procent).

Leegstand oplossen

Een ruime meerderheid van de respondenten zegt dat gemeenten actief moeten inzetten op het veranderen van de functie van kantoren en bedrijventerreinen (72 procent). Eveneens vindt 72 procent van de respondenten dat gemeenten actief beleid moeten voeren om leegstand op te lossen.

Verduurzamen

Een kleine meerderheid vindt dat gemeenten de komende vier jaar meer werk moeten maken van verduurzamen dan ze afgelopen vier jaar hebben gedaan. Hetzelfde geldt voor het nemen van maatregelen om overlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

Lokale politici onbekend

Een ruime meerderheid zegt te zullen gaan stemmen, 40 procent op een landelijke partij en 20 procent op een lokale. De rest heeft nog geen keuze gemaakt. Veel mensen zijn niet zo bekend met de lokale politiek. Zo kent bijna 70 procent geen wethouders bij naam, en kan van de jongeren onder de 30 jaar 67 procent de naam van hun burgemeester niet noemen. Bij 65-plussers is dat 27 procent. Positief is dat 79 procent van de respondenten zegt dik tevreden te zijn met de leefkwaliteit in hun gemeente.

 

Persbericht

Arme huurders betalen de helft van hun inkomen aan huur.

17 januari 2018

Van de huishoudens die al minstens vier jaar lang van een laag inkomen moesten rondkomen, woont 83 procent in een sociale huurwoning, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek naar langdurige armoede van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door hoge huurstijgingen is deze groep een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen. In 2015 was dit 46,7% bij sociale huurders en 53,9% bij particuliere huurders.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘De enorme huurstijging zorgt ervoor dat veel huurders financieel in de knel zijn gekomen. Het is hoog tijd dat de huren omlaag gaan.

Wat verandert er voor huurders in 2018?

Op 1 januari 2018 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. De Woonbond heeft de wijzigingen voor huurders op een rijtje gezet. Lees meer over Wat verandert er voor huurders in 2018?

ontwerp-woonvisie-2017-2021.

Bijgaand Concept Woonvisie 2017 – 2021. Het betreft de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg en de Lokale Woonvisie Gemeente Voerendaal.

Dit document ligt momenteel ter inzage bij de gemeente.

 

  • Prestatieafspraken Woningstichting Voerendaal, Huurdersbelangenvereniging (HBV) en Gemeente Voerendaal

In de nieuwe woningwet is veel aandacht gegeven aan de invulling van prestatieafspraken. Hierbij leggen gemeente en woningcorporataties, met als derde onderhandelingspartner de HBV, vast welke prestaties ze leveren in het komende jaar. Het betreft dan afspraken over prestaties op het gebied van huisvesting en leefbaarheid.

De huurdersbelangenvereniging, die zoals vastgelegd is in de wet, optreedt als vertegenwoordiger van de huurders, is bij de totstandkoming en akkordering van de prestatieafspraken een volwaardig partner. Zo zijn de prestatieafspraken een echte overeenkomst tussen drie partijenen.

Op 30 november zijn de prestatieafspraken voor 2018 door de HBV, Woningstichting Voerendaal en de Gemeente Voerendaal ondertekend. Hieronder een foto van dit heuglijk moment.

 

 KIJK WEER EENS OP,  https://www.rijksoverheid.nl/

KIJK ER EENS OP WEER VEEL NIEUWS……… https://www.rijksoverheid.nl/

Week 36: Eerste gedeelte nieuwbouwwoningen TLV opgeleverd!

Op 1 september werd een eerste gedeelte nieuwbouwwoningen opgeleverd van het project TLV in de kern van Voerendaal. Ook vond die dag de sleuteloverdracht met de nieuwe bewoners plaats. In totaal werden er 14 woningen opgeleverd waarvan er 12 levensloopbestendig zijn. De komende weken zal er waarschijnlijk flink geklust worden door de nieuwe bewoners aan de Tenelenweg en het Laurentiusplein.

TLV - eerste fase.

TLV eerste fase.

Zo kijk maar eens er is al flink geklust, al de bewoners zijn al verhuisd. De reacties zijn zeer positief is ook zeker een aanwinst voor Voerendaal. 03 juni ’15 Hallo site bezoekers van HBV Voerendaal kijk eens bij de woonbond en op postbus 51.er staat veel nieuws op, alleen op de linken klikken en lezen maar.

 www.woonbond.nl

www.postbus51.nl