Nieuws

 

Woningstichting Voerendaal 39 2018 – woonwijzer september -

Woningstichting Voerendaal 35 2018 – woonwijzer augustus -

Onder Ons – deadline 20-08-2018

Tips om de herfst goed door te komen

Het is nog volop zomer en aan kou moeten we nog niet denken. Maar toch is het handig om alvast kennis te nemen van onderstaande tips, zodat u ook in de herfst comfortabel in uw huis kunt wonen.

  • Controleer regelmatig of de waterdruk van uw CV-ketel nog op peil is. Een goede waterdruk ligt tussen de 1,5 en 2,0 bar. Op onze website kunt u meer over CV-onderhoud lezen.
  • Zorg voor voldoende ventilatie in uw woning: zet ventilatieroosters en klapramen open, het liefst 24 uur per dag ook in koude periodes. Beschikt u over mechanische of balansventilatie, zorg dan dat het systeem altijd aan staat.
  • Denk aan het schoonhouden van dakgoten en voorkom lekkages. Heeft u als huurder een serviceabonnement afgesloten dan kunt u een afspraak maken zodat onze servicebusmedewerker Bob bij u de dakgoten komt schoonmaken.
  • Zorg voor een opgeruimde tuin zeker als de blaadjes in de herfst weer gaan vallen.

Goede rapportcijfers voor Woningstichting Voerendaal over periode 2014-2017

Sinds 2017 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht om gevisiteerd te worden; een extern bedrijf beoordeelt corporaties op hun maatschappelijke prestaties. Woningstichting Voerendaal is onlangs gevisiteerd over de periode 2014-2017. De mooie scores op alle onderdelen van de visitatie tonen aan dat er een moderne, transparante en professionele woningcorporatie staat die heel dicht bij haar huurders staat en sterk is verankerd in de gemeenschap.

Een gemiddelde 7,5 en een stijgende lijn ten opzichte van de vorige visitatie in 2012 (toen een 6,2 gescoord werd). De visitatiecommissie is positief over Woningstichting Voerendaal en de door ons behaalde resultaten. Dit wordt zelfs bekrachtigd met de aanbeveling: Ga zo door! Deze stijgende lijn willen wij uiteraard voortzetten en we blijven uitkijken naar verbeteringen.

Beter een goede buur dan een verre vriend

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich inzetten voor de buurt. Het spreekwoord bestaat niet voor niks. Hoe fijn is het om te weten dat u bij uw buren kunt aankloppen wanneer het nodig is. Op 22 september a.s. is het burendag. Een dag waarop mensen uit de buurt gezellig samen komen en waarbij mensen iets goeds voor elkaar doen en voor de buurt. Burendag is een geschikt moment om eens de tijd voor uw buren te nemen. Interesse om een activiteit voor uw buurt te organiseren? Kijk dan eens op www.burendag.nl voor tips en ideeën.

Nieuwbouwwoningen verhuurd

In juli was het mogelijk om via Thuis in Limburg te reageren op de nieuwbouwwoningen die in aanbouw zijn aan de Minnegardsweg en de Clermontstraat. Inmiddels zijn alle woningen verhuurd en is het niet meer mogelijk om te reageren

Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart

2 februari 2018

Het aanbod aan sociale huurwoningen moet prioriteit zijn voor een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen van 21 maart. Dat blijkt uit een onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy.

Van de 1022 respondenten gaf 28 procent aan het woningaanbod in de sociale huursector het belangrijkste thema te vinden. Daarmee scoort dit onderwerp hoger dan armoede (22 procent), thuiszorg (21 procent) en veiligheid op straat (19 procent).

Leegstand oplossen

Een ruime meerderheid van de respondenten zegt dat gemeenten actief moeten inzetten op het veranderen van de functie van kantoren en bedrijventerreinen (72 procent). Eveneens vindt 72 procent van de respondenten dat gemeenten actief beleid moeten voeren om leegstand op te lossen.

Verduurzamen

Een kleine meerderheid vindt dat gemeenten de komende vier jaar meer werk moeten maken van verduurzamen dan ze afgelopen vier jaar hebben gedaan. Hetzelfde geldt voor het nemen van maatregelen om overlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

Lokale politici onbekend

Een ruime meerderheid zegt te zullen gaan stemmen, 40 procent op een landelijke partij en 20 procent op een lokale. De rest heeft nog geen keuze gemaakt. Veel mensen zijn niet zo bekend met de lokale politiek. Zo kent bijna 70 procent geen wethouders bij naam, en kan van de jongeren onder de 30 jaar 67 procent de naam van hun burgemeester niet noemen. Bij 65-plussers is dat 27 procent. Positief is dat 79 procent van de respondenten zegt dik tevreden te zijn met de leefkwaliteit in hun gemeente.

 

Persbericht

Arme huurders betalen de helft van hun inkomen aan huur.

17 januari 2018

Van de huishoudens die al minstens vier jaar lang van een laag inkomen moesten rondkomen, woont 83 procent in een sociale huurwoning, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek naar langdurige armoede van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door hoge huurstijgingen is deze groep een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen. In 2015 was dit 46,7% bij sociale huurders en 53,9% bij particuliere huurders.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘De enorme huurstijging zorgt ervoor dat veel huurders financieel in de knel zijn gekomen. Het is hoog tijd dat de huren omlaag gaan.

Wat verandert er voor huurders in 2018?

Op 1 januari 2018 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. De Woonbond heeft de wijzigingen voor huurders op een rijtje gezet. Lees meer over Wat verandert er voor huurders in 2018?

ontwerp-woonvisie-2017-2021.

Bijgaand Concept Woonvisie 2017 – 2021. Het betreft de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg en de Lokale Woonvisie Gemeente Voerendaal.

Dit document ligt momenteel ter inzage bij de gemeente.

 

  • Prestatieafspraken Woningstichting Voerendaal, Huurdersbelangenvereniging (HBV) en Gemeente Voerendaal

In de nieuwe woningwet is veel aandacht gegeven aan de invulling van prestatieafspraken. Hierbij leggen gemeente en woningcorporataties, met als derde onderhandelingspartner de HBV, vast welke prestaties ze leveren in het komende jaar. Het betreft dan afspraken over prestaties op het gebied van huisvesting en leefbaarheid.

De huurdersbelangenvereniging, die zoals vastgelegd is in de wet, optreedt als vertegenwoordiger van de huurders, is bij de totstandkoming en akkordering van de prestatieafspraken een volwaardig partner. Zo zijn de prestatieafspraken een echte overeenkomst tussen drie partijenen.

Op 30 november zijn de prestatieafspraken voor 2018 door de HBV, Woningstichting Voerendaal en de Gemeente Voerendaal ondertekend. Hieronder een foto van dit heuglijk moment.

 

 KIJK WEER EENS OP,  https://www.rijksoverheid.nl/

KIJK ER EENS OP WEER VEEL NIEUWS……… https://www.rijksoverheid.nl/

Week 36: Eerste gedeelte nieuwbouwwoningen TLV opgeleverd!

Op 1 september werd een eerste gedeelte nieuwbouwwoningen opgeleverd van het project TLV in de kern van Voerendaal. Ook vond die dag de sleuteloverdracht met de nieuwe bewoners plaats. In totaal werden er 14 woningen opgeleverd waarvan er 12 levensloopbestendig zijn. De komende weken zal er waarschijnlijk flink geklust worden door de nieuwe bewoners aan de Tenelenweg en het Laurentiusplein.

TLV - eerste fase.

TLV eerste fase.

Zo kijk maar eens er is al flink geklust, al de bewoners zijn al verhuisd. De reacties zijn zeer positief is ook zeker een aanwinst voor Voerendaal. 03 juni ’15 Hallo site bezoekers van HBV Voerendaal kijk eens bij de woonbond en op postbus 51.er staat veel nieuws op, alleen op de linken klikken en lezen maar.

 www.woonbond.nl

www.postbus51.nl