Ledenvergadering HBV 13 juni 2022

Ledenvergadering HBV

Beste leden,
Op maandag 13 juni 2022 om 19.00 uur is de jaarvergadering van de HBV. Deze vindt
plaats bij de Fortunato aan de Tenelenweg 39 in Voerendaal. U dient zich hiervoor aan te
melden voor 05 juni 2022. Aanmelden kunt u zich via: demaspossen@ziggo.nl
Op de agenda staan de volgende punten:
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 2019.
3. Jaarverslag penningmeester.
a. Kascontrole commissie (dhr. Eussen en dhr. Janssen).
b. Goedkeuring aan penningmeester en bestuur.
c. Benoeming nieuwe leden kascontrole.
4. Verkiesbaar bestuur (dhr. J. Smeets en mevr. A. van Vliet)*.
5. Huurverhoging.
6. Rondvraag.
7. Sluiting vergadering.
* Als er bij de stemming niet genoeg leden aanwezig zijn volgt er een tweede stemming.
Verdere informatie hierover kunt u één week na de vergadering vinden op de website
van de HBV.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de HBV

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Plaats reactie