Links

Welke gegevens hebben we van u nodig bij een eventuele toewijzing in 2021?

                                             Publicatiedatum: 06-01-2021.

Wanneer u reageert op een woning via Thuis in Limburg bestaat de kans dat we u uitnodigen voor een kennismaking.
U dient tijdens deze kennismaking een aantal gegevens te overhandigen zodat wij kunnen controleren of u ook daadwerkelijk
in aanmerking komt voor de aangeboden woning. Wanneer u de gevraagde gegevens niet kunt overhandigen,
of wanneer uit de gegevens blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de woning, vervalt de aanbieding en gaan wij door naar de
volgende kandidaat op de lijst. In de advertentietekst staat aangegeven welke gegevens wij nodig hebben.
Ook zal de woonconsulent tijdens het plannen van de kennismaking met u doornemen welke gegevens benodigd zijn.
Het is verstandig om op voorhand alvast onderstaande gegevens te verzamelen zodat u deze al in huis heeft op het moment
dat u benaderd wordt voor een kennismakingsgesprek. Onder andere de volgende gegevens hebben wij zowel van u als van
uw eventuele medebewoner(s) nodig:
  • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart);
  • gegevens over het inkomen van het huishouden. Het huishoudinkomen is de optelsom van de verzamelinkomens
  • van de huurder en (indien van toepassing) meerderjarige medebewoner(s). Inkomen van minder- en meerderjarige
  • kinderen telt niet mee. Het inkomen wordt aangetoond via een recente inkomensverklaring én recente inkomensgegevens
  • bijvoorbeeld een loonstrookje en/of uitkeringsspecificatie;
  • recente inkomensgegevens van de afgelopen 3 maanden. Bijvoorbeeld loonstrookjes en/of uitkeringsspecificaties;
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister met gegevens over uw woon- of verblijfplaats (uw woonhistorie) en het aantal
  • inwonende personen;
  • een verhuurdersverklaring die ingevuld en ondertekend is door uw huidige verhuurder (huurt u op dit moment een woning van
  • Van hier Wonen dan hoeft u de verklaring niet te verstrekken).

 

Deel deze pagina.

Nieuws over Voerendaal op hallolimburg.com     26 oktober 2020

Voerendaal  –  op  –  www.halolimburg.com   – leest   u   meer artikelen   over  Voerendaal.
Kopiëren   in  Google   en dan in zoeken   –  Voerendaal   –    ingeven.
     redactie@hallolimburg.com

Van Hier Wonen.
Hogeweg 23
6367 BA Voerendaal
Tel.: 045-5751274

Website:  www.vanhierwonen.nl

E-mail:      info@vanhierwonen.nl

Thuis in Limburg.
Een adres voor alle woningen.
Website: www.thuisinlimburg.nl

Klachtencommissie
Adviesorgaan van de Woningcorporaties
Gulpen, Simpelveld, Vaals, Wittem en Voerendaal
Postbus 1
6270 AA Gulpen.

Of een mail naar onze Voorzitter:

Telf:  045 – 5751896 – 06 10828916 –  Voor verdere informatie.     ” Sjef Eussen.”      sjef.eussen@hetnet.nl

Woonbond
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
Tel.: 020-5517799
Email: info@woonbond.nl
Website: www.woonbond.nl

Ministerie van VROM
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
Tel.: 070-3393939
Website: www.minvrom.nl

Huurtoeslag (aanvragen en wijzigen)
Tel.: 0800-0543
Website: www.toeslagen.nl (voor het aanvragen van formulieren)

Postbus 51 (voor diverse zaken inzake huren enz.)
Postbus 20002
2500 EA Den Haag
Tel.: 0800-8051
Website: www.postbus51.nl

Hulp bij verbeterplannen
(Handige tips inzake woningaanpassingen)

Website: www.verbeteruwhuurwoning.nl

https://  www.stannah.nl    informatie/langer-thuis-senioren-woon-en-leef-gids