Links

Nieuws over Voerendaal op hallolimburg.com     26 oktober 2020

Voerendaal  –  op  –  www.halolimburg.com   – leest   u   meer artikelen   over  Voerendaal.
Kopiëren   in  Google   en dan in zoeken   –  Voerendaal   –    ingeven.
     redactie@hallolimburg.com

Van Hier Wonen.
Hogeweg 23
6367 BA Voerendaal
Tel.: 045-5751274

Website:  www.vanhierwonen.nl

E-mail:      info@vanhierwonen.nl

Thuis in Limburg.
Een adres voor alle woningen.
Website: www.thuisinlimburg.nl

Klachtencommissie
Adviesorgaan van de Woningcorporaties
Gulpen, Simpelveld, Vaals, Wittem en Voerendaal
Postbus 1
6270 AA Gulpen.

Of een mail naar onze Voorzitter: ,,,, voorzitterHBVVoerendaal@kpnmail.nl

Woonbond
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
Tel.: 020-5517799
Email: info@woonbond.nl
Website: www.woonbond.nl

Ministerie van VROM
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
Tel.: 070-3393939
Website: www.minvrom.nl

Huurtoeslag (aanvragen en wijzigen)
Tel.: 0800-0543
Website: www.toeslagen.nl (voor het aanvragen van formulieren)

Postbus 51 (voor diverse zaken inzake huren enz.)
Postbus 20002
2500 EA Den Haag
Tel.: 0800-8051
Website: www.postbus51.nl

Hulp bij verbeterplannen
(Handige tips inzake woningaanpassingen)

Website: www.verbeteruwhuurwoning.nl

https://  www.stannah.nl    informatie/langer-thuis-senioren-woon-en-leef-gids