Naslagwerk

Duurzaam wonen, dat voelt goed!

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07-10-2021

Veel mensen denken dat het niet mogelijk is om een huurwoning te verduurzamen. Niets is minder waar! Zelfs met enkele simpele oplossingen,

kunt u al een stuk duurzamer wonen. Maar ook grote aanpassingen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen, zijn niet uitgesloten in een

huurwoning. Wij lichten een aantal belangrijke verduurzamingsmogelijkheden toe.

 

Kleine aanpassingen, groot verschil

Slim omgaan met energie in huis is niet alleen goed voor het milieu. Vaak leveren de aanpassingen meer comfort op en/of scheelt het (op termijn)

zelfs een hoop geld. En dat vraagt echt niet altijd om een grote investering.,Zo werken dikke gordijnen werken isolerend en zijn LED-lampen een

stuk energiezuiniger dan gloeilampen. Ook kunt u (overdag) de verwarming eens een graadje lager zetten en in plaats daarvan voor een warme

trui kiezen. Of een machine was op 30 graden wassen in plaats van op 60oC.

Een groene tuin

Het verduurzamen van uw woning beperkt zich niet tot alleen de maatregelen binnenshuis. Ook buiten, in uw tuin, kunt u aan de slag.

De belangrijkste maatregel die u hier kunt nemen is het vervangen van bestrating door groen. Goed voor dieren, voor uw eigen (mentale) gezondheid

én voor uw woning. Denk bijvoorbeeld aan de wateroverlast waar we deze zomer in Limburg mee te maken hebben gehad.

Stenen kunnen ervoor zorgen dat regenwater minder goed weg kan lopen waardoor het riool overbelast raakt en water zelfs binnen voor overlast

kan zorgen. En in de hete zomer van vorig jaar was het vast geen pretje om buiten op uw terras te zitten. Stenen houden warmte vast, waardoor het

in een betegelde tuin vaak stukken warmer is dan in een groene tuin.

Wilt u écht duurzaam tuinieren? Plaats dan een regenton. Het water dat in de ton wordt verzameld kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de planten

water te geven of om de stoep te schrobben. Controleer de regenton wel regelmatig en zorg dat deze niet overstroomt.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn 100% duurzaam en bij uitstek hét middel om zelf groene stroom op te wekken. Heeft uw woning een eigen dak?

Dan kunt u als huurder op eigen kosten zonnepanelen laten plaatsen. Voordat u aan de slag gaat moet u wel eerst bij Vanhier Wonen een

aanvraag doen voor het aanbrengen van een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Dan kunnen we duidelijke afspraken maken over

wat er met de zonnepanelen gebeurd wanneer u verhuist, en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Denk er ook aan dat zonnepanelen normaliter bij een opstalverzekering horen. Als huurder heeft u waarschijnlijk geen opstalverzekering,

dus is het verstandig om bij uw eigen verzekeraar na te vragen of uw inboedelverzekering een huurdersbelanggedeelte heeft dat de zonnepanelen

op uw dak erkent.

Wat doet Vanhier Wonen?

Vanuit onze maatschappelijke functie vinden wij het vanzelfsprekend dat ook wij ons steentje bijdragen aan de afspraken die gemaakt zijn in het

Landelijk Energieakkoord en in het klimaatakkoord van Parijs. Ons woningbezit heeft gemiddeld al een energielabel B (energie-index van 1,35).

Daarnaast maken wij onze woningen stapje bij stapje energieneutraler. Een goed voorbeeld van hoe we dat doen is het moment dat er een

mutatie in de verhuur plaatsvindt; het moment waarop een woning opnieuw verhuurd gaat worden. Dit is voor ons dé gelegenheid om bijvoorbeeld

de gasaansluiting in de keuken te vervangen voor elektriciteit zodat de nieuwe huurder elektrisch of op inductie kan gaan koken.

 

Vanhier Wonen maakt vuist tegen eenzaamheid.

Veel mensen in Nederland zijn eenzaam of voelen zich alleen. Wanneer iemand eenzaam is, dan mist

die persoon de verbondenheid met andere mensen. Daardoor kan die persoon zich verdrietig

of bang voelen en daar zelfs lichamelijke of psychische klachten door ervaren. Vaak is het lasti

om te zien of iemand eenzaam is en ook rust er nog wel eens een taboe op dit onderwerp. Mensen

praten nu eenmaal niet graag over zichzelf en hun gevoelens. Daarom is Vanhier Wonen blij dat van

30 september tot en met 7 oktober in heel Nederland activiteiten worden georganiseerd tegen

eenzaamheid. Gedurende deze ‘Week tegen Eenzaamheid’ staan we met z’n allen stil bij dit probleem. 

Hele jaar tegen eenzaamheid

Het is goed dat er veel activiteiten worden georganiseerd waar mensen bij kunnen aansluiten en aan kunnen

deelnemen. Dat trekt mensen misschien nét over de streep om lid te worden van een vereniging of een nieuwe

vriendschap te sluiten. Dit is een goed begin, maar helaas kunnen we het probleem ‘eenzaamheid’ niet in één

week oplossen. Daarom staat Vanhier Wonen het gehele jaar door stil bij dit onderwerp.

Thuis in de buurt

Want wij willen graag dat onze huurders zich thuis voelen. Niet alleen in hun woning, maar ook in hun buurt.

Zeker voor mensen die eenzaam zijn, is contact met buren heel belangrijk.

De Burendag, die onlangs plaatsvond op zaterdag 25 september, is een voorbeeld van een van de activiteiten

die Vanhier Wonen onderneemt in het verbinden van buurtgenoten.

Ook tijdens Corona

Gelukkig zijn de meeste Corona-beperkingen inmiddels opgeheven en mogen we elkaar weer met een gerust

hart bezoeken en dingen ondernemen. Tijdens de Corona lockdown was dit helaas anders. Omdat in die periode

heel veel mensen zich alleen voelden en we bij Vanhier Wonen tóch wilde laten blijken dat we aan onze bewoners

dachten, hebben we veel van onze huurders gebeld om te vragen hoe het met hen ging. Zo’n eenvoudig telefoontje

kan een echt lichtpuntje zijn voor mensen die eenzaamheid ervaren.

Wat u kunt doen

Ook ú kunt een steentje bijdragen in de strijd tegen eenzaamheid. En dat hoeft u echt niet veel tijd, energie of geld te kosten.

Wij gaven al even het voorbeeld van het telefoontje. Een praatje op straat of een kaartje in de bus zijn ook voorbeelden van

simpele acties die de ander echt een positief gevoel kan geven. 

Wanneer u iemand kent die zich eenzaam voelt, of als u zich zelf alleen voelt, dan kunt u voor vragen of hulp ook terecht

bij uw gemeente.

Klimaatadaptatie in Huurpeil 3

Ook huurders en verhuurders zullen zich moeten aanpassen aan (onder andere) meer hitte en

zwaardere regenval. In Huurpeil 3 een dossier over klimaatadaptatie. Verder achtergronden over

discriminerend woonbeleid, de verhuurdervergunning en de herziene Woningwet. 

In juli stroomden in het noordwestelijk binnenland van Midden-Europa meerdere rivieren en beken over.

Meer dan 200 mensen kwamen om bij de natuurramp, van wie zeker 180 in Duitsland en 41 in België.

In het dossier van Huurpeil 2021-3 besteden we aandacht aan de ontwikkelingen omtrent klimaatadaptatie

in de huursector. 

Klimaatwetenschappers concludeerden onlangs dat het klimaat veel sneller verandert dan verwacht. Ook in Nederland zullen
we steeds extremere weersomstandigheden meemaken. Huurders en verhuurders zullen zich moeten aanpassen aan
onder andere hitte en zware regenval. Het Huurpeil-dossier schetst de ontwikkelingen omtrent klimaatadaptatie in de huursector.

Klimaatwetenschappers concludeerden onlangs dat het klimaat veel sneller verandert dan verwacht.

Ook in Nederland zullen we steeds extremere weersomstandigheden meemaken.

Huurders en verhuurders zullen zich moeten aanpassen aan onder andere hitte en zware regenval.

Het Huurpeil-dossier schetst de ontwikkelingen omtrent klimaatadaptatie in de huursector.

Dubbelinterview over mensenrechten

Naar aanleiding van een Officiële mededeling van vijf Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties,

ligt het Rotterdamse woonbeleid onder vuur.  Hoogleraar Yvonne Donders en advocaat Jelle Klaas,

twee van dé Nederlandse experts op het gebied van mensenrechten, leggen uit wat dit betekent.   

Ervaringen met de verhuurdervergunning

De Wet goed verhuurderschap moet gemeenten de mogelijkheid gaan geven om misstanden

en huisjesmelkers aan te pakken. Hoe bevalt de verhuurdervergunning in pilotgemeenten?

Herziene Woningwet

Hugo Priemus analyseert de recente wijzigingen van de Woningwet 2015. En plaatst er scherpe

kanttekeningen bij.

Zweden wijst vrije huren af de Zweedse premier moest aftreden omdat hij met plannen kwam om

de Zweedse huurmarkt te liberaliseren. Voorlopig is marktwerking in de Zweedse huursector dood.

Transitievisie Warmte

Eind dit jaar moeten gemeenten hun Transitievisie Warmte klaar hebben. In Drenthe en Groningen

praten huurdersorganisaties mee.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt

o.a. reacties op de stelling: ‘Oplossing woningnood: een miljoen huizen in het groen.’

De columnist Jos van der Lans is weer van de partij. Op de achterpagina vindt u een politieke prent

van Joep Bertrams(externe link) en een column van Joke van der Zwaard. ‘Leesvoer’ biedt een

selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. In de rubriek ‘Huurderswerk’

tips voor huurdersorganisaties om mee te gaan doen in de energietransitie. Achterin Huurpeil

een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Wilt u meer lezen van de actuele Huurpeil? Neem dan een kijkje in het dossier van de actuele editie,

of neem een abonnement op Huurpeil.

HUURPEIL

Vraag op tijd huurverlaging aan

Huur je bij een woningcorporatie? En is je inkomen in 2020 of 2021 gedaald? Misschien heb je recht

op eenmalige huurverlaging. Dit moet je zelf aanvragen, vóór het eind van dit jaar.

 

Dit kalenderjaar (2021) geldt er een wettelijke regeling die corporatiehuurders met een laag inkomen

en een hoge huur eenmalig recht op huurverlaging geeft. Huurders die in 2019 een laag inkomen en

hoge huur hadden, hebben die huurverlaging al gekregen. Maar wat nou als je inkomen daarna is gekelderd,

bijvoorbeeld door de coronacrisis?

Zelf aanvragen

Als je inkomen na 2019 is gedaald, moet je de huurverlaging zelf aanvragen.

Je woningcorporatie heeft bij de Belastingdienst gecheckt of je vanwege je inkomen in 2019 huurverlaging

moest krijgen. Maar je inkomen van 2020 was op dat moment nog niet bekend. Jouw woningcorporatie

weet dus niet wat je nu voor inkomen hebt.

Wanneer heb je recht op huurverlaging?

In de volgende situaties heb je er recht op:

 • Je woont alleen. Je kale huur is hoger dan €633,25 per maand en je jaarinkomen

 • is lager dan €23.725. Of lager dan €23.650 als je AOW hebt.

 • Je woont met iemand samen. De kale huur is hoger dan €633,25 en jullie gezamenlijke

 • inkomen is lager dan €32.200. Of lager dan €32.075 als jij -of degene met wie je

 • samenwoont- al AOW heeft.

 • Je woont met z’n drieën of met nog meer. De kale huur is hoger dan €678,66 en jullie

 • gezamenlijke inkomen is lager dan €32.200. Of lager dan €32.075 als minstens één van

 • jullie al AOW heeft.

Hoe vraag je huurverlaging aan?

Een brief sturen naar je woningcorporatie. Daarvoor kun je deze voorbeeldbrief van de Woonbond 

gebruiken. Maar kijk ook op de website van je woningcorporatie. Sommige corporaties hebben een

eigen online procedure voor het aanvragen van huurverlaging.

Wat moet je meesturen?

Bewijsstukken over je/jullie inkomen, zoals salaris- of uitkeringsspecificaties.

Plus een verklaring over het aantal personen in je huishouden. In de wet staat dat dit een verklaring

mag zijn die je zelf hebt opgesteld. Maar in de praktijk eisen veel woningcorporaties dat je een

uittreksel uit de basisregistratie koopt bij je gemeente en dat opstuurt.

 Volgens de Woonbond werpt dat een onnodige horde op.

Wat als je inkomen pas in 2021 is gedaald?

Zodra je inkomen daar minstens zes maanden laag genoeg voor is, kun je de huurverlaging aanvragen.

Je moet aanvragen vóór het einde van dit kalenderjaar. Daalde je inkomen omdat je voor het eerst AOW krijgt?

Dan hoef je geen zes maanden te wachten.

Is er na 2021 niets geregeld?

Helaas niet. Huurders die pas later te maken krijgen met een langdurige inkomensdaling gaan

buiten deze eenmalige (voor één kalenderjaar geldende) regeling vallen. Tenzij de overheid alsnog besluit

dat de regeling wordt voortgezet.

Meer info

In dit artikel lees je meer over de eenmalige huurverlaging van 2021. Ben je lid van de Woonbond

en heb je vragen over de regeling? Bel dan met de Huurderslijn.

 

Buitengesloten, wat nu?

Publicatiedatum: 18-05-2021.

Stel, u loopt naar buiten en de deur valt achter u dicht maar de sleutels liggen nog binnen. Of u bent onderweg en u raakt uw huissleutels kwijt.

Wat doet u dan? Vanhier Wonen heeft helaas geen reservesleutels van uw woning dus wij kunnen de deur niet voor u openen.

Wel geven we u graag een aantal tips wat u kunt doen om te voorkomen dat u buitengesloten wordt en –

indien het onverhoopt toch een keer gebeurd – wat u dan het beste kunt doen.

 

Reservesleutel achterlaten

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus het is verstandig om iemand in uw naaste omgeving een reservesleutel te geven.

Denk bijvoorbeeld aan de buren of een familielid of kennis in de buurt. Iemand die u gemakkelijk kunt benaderen wanneer

u uw sleutels bent verloren of vergeten.

Slotenmaker inschakelen

Wanneer u geen beschikking hebt over een reservesleutel, bijvoorbeeld omdat uw buren niet thuis zijn, of omdat u nergens een sleutel

hebt achtergelaten, zult u de hulp in moeten schakelen van een slotenmaker. De kosten voor de slotenmaker moet u zelf betalen.

Helaas zijn er veel slotenmakers die misbruik maken van de noodsituatie en de hoofdprijs vragen om een slot te openen.

Kijk daarom eerst goed of de slotenmaker betrouwbaar overkomt en duidelijke tarieven hanteert.

Vaak worden die al op de website van het bedrijf gedeeld.

Hoewel Vanhier Wonen niet met slotenmakers samenwerkt, willen we natuurlijk wel graag met u meedenken

en u proberen te helpen om een goede slotenmaker te vinden. U kunt ons gerust hierover bellen.

 

Prestatieafspraken Voerendaal getekend.

Publicatiedatum: 09-12-2020.

Op 9 december j.l. zijn in goed overleg tussen de gemeente Voerendaal, de Huurdersbelangenvereniging

Voerendaal (HBV) en Van hier Wonen de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend.

In deze prestatieafspraken is vastgesteld wat we komend jaar in de gemeente Voerendaal gaan doen.

De prestatieafspraken 2021 kunt u   hier  i nlezen.

 

 

Geacht lid van de Huurders belangen vereniging Voerendaal,

Het jaar 2020 is binnenkort voorbij en door de corona is er weinig of geen contact met u geweest.

Ook de jaarlijkse Ledenvergadering heeft daardoor niet plaatsgevonden.

Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Voerendaal (HBV) heeft het afgelopen jaar net als

u ook te maken gekregen met de corona pandemie en daarom de activiteiten beperkt.

De HBV heeft als visie mee te denken over de duurzaamheid, betaalbaarheid en veiligheid van huurwoningen in Voerendaal e.o. en mee

te denken in het kader van de leefbaarheid en speciale doelgroepen voor de woningen die uitsluitend behoren tot het bezit van de corporatie

“Van hier Wonen (VhW)”.  De Woningwet 2015 geeft huurders meer rechten om mee te spreken met corporaties en gemeenten dan voorheen

 het geval was. Dat zijn onder andere prestatieafspraken,instemmingsrecht bij fusie en verbindingen en het recht van enquête onder de huurders.

De corporatie VhW, gemeente Voerendaal en de HBV maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar. Hierin worden de belangrijkste maatregelen

benoemd om de opgaven op het vlak van de sociale huur aan te pakken. In 2020 is deze jaarlijkse cyclus dus voor de vierde keer doorlopen.

In dit jaar heeft de HBV het proces voor de Prestatie Afspraken voor 2021 doorlopen.

De HBV en VhW hebben de huurverhoging in 2020 ruim onder de toegestane 2,6% huursomstijging gerealiseerd. VhW besloot tot een  gemiddelde

huurverhoging voor de zittende huurders van 1,9 % (exclusief huurharmonisatie). Ook hanteert VhW geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

De HBV heeft conform de wet adviesrecht op dit onderdeel en heeft medio maart 2020 formeel een positief advies afgegeven.

Voor de huurverhoging in 2021 zullen de HBV en VhW volgens het sociaal huurakkoord en wettelijke bepalingen in overleg gaan.

Volgens  artikel  6 in de statuten van onze vereniging worden bestuursleden gekozen door de leden op de algemene vergadering, 

door de corona  heeft er  geen algemene vergadering in 2020 plaatsgevonden. 

Tevens geeft de voorzitter Fer Tiemeijer  aan per 1 januari 2021 zijn functie neergelegd.

Voor het vergroten van de ruimte waarin de HBV zich zou kunnen bewegen zijn meer leden nodig.

Dus werving van nieuwe huurders als lid is belangrijk getracht zal moeten worden eind 2021 meer dan 50% van de huurders als lid te werven.

Beste Huurders wat houd u tegen om lid te worden,         Het lidmaatschap is geheel gratis.

Het Bestuur heeft,       ” Sjef Eussen ”      als nieuwe  voorzitter gekozen.

Verder zijn de activiteiten van de HBV:

 1. Blijvend overleg over beschikbaarheid, nieuwbouw en LLB woningen.
 2. Het monitoren van de betaalbaarheid, het volgen van het huurprijsbeleid.
 3. Leefbaarheid, ondersteuning zwakkere huurders in de weg van de bureaucratie.
 4. Het maken met de VhW en de Gemeente van de Prestatie Afspraken.
 5. Jaarlijkse ledenvergadering ( zoals het er nu uitziet kan deze in 2021 ook niet plaatsvinden informatie komt nog )

                         Het Bestuur van de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal.

                                            www.hbv-voerendaal.nl

 

       

                                                      Energie en geld besparen met een energiedisplay.

Opschalingsproject met Aedes en Woonbond

Na vele pilots, onderzoeken en goede ervaringen gaan Aedes en de Woonbond samen Meters Maken. Ondersteund door Quintens helpen zij huurdersverenigingen en woningcorporaties op gang, die met hun huurders aan de slag willen met bewustwording en energiebesparing. Voor dit moment is gekozen om de inzet van een eenvoudige energiedisplay als hulpmiddel te stimuleren om de slimme meter ‘uit de meterkast’ te halen. Belangrijk is om de installatie hiervan met een goede uitleg te begeleiden en op een logisch moment in te passen de bedrijfsvoering van een woningcorporatie en als ‘vanzelfsprekend’ beschikbaar te maken. Woningcorporaties worden – zo mogelijk in samenwerking met hun huurdersverenigingen – uitgedaagd in een eerste proefjaar ervaring op te doen om daarna op te schalen naar een jaarlijkse aanpak van bijvoorbeeld 2 tot 10% van de woningvoorraad.
woonbond logo.jpg

Waarom Meters Maken?

logo aedes.jpg
huurders blij maken met grip op hun energierekening, gemiddeld €60 tot €120 besparing op hun energierekening, verlaging woonlasten in tijden van lastenverzwaring..
huurders helpen met ‘meedoen’ met de energietransitie, ook de ‘massa’ van mensen in beweging brengen die dat niet uit zichzelf doen..
invulling geven aan het onderdeel bewustwording en energiebesparing (de ‘zachte kant’) van de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporatie of de prestatie-afspraken met de gemeente.
een relatief goedkope manier (€100 + korte begeleiding) om gemiddeld 5% op energieverbruik door gedragsverandering te besparen en CO2 uitstoot te verlagen (jaarlijks 200 ton CO2 bij 1000 huishoudens)
een kans om invulling te geven aan de samenwerking met de huurdersvereniging, het lokale energieloket of de gemeente op het thema bewustwording en energiebesparing.

bewustwording effent het pad voor vervolgacties, de huurder ontdekt welke kleine maatregelen hij zelf kan treffen en gaat meer open staan voor verdere woningverduurzaming…

Uitgebreidere achtergrondinformatie, onderbouwing van de aanpak en motivatie om mee te doen is beschreven in dit document.

Structurele aanpak.

Er zijn verschillende momenten of acties waarbij het aanbieden van een energiedisplay voorzien van uitleg aan de bewoners past in lopende processen of projecten. In het proefjaar is het de bedoeling om uit te proberen welke manieren goed passen bij de woningcorporatie. Denk aan:

een bezoek van energiecoaches.

 ondersteuning bij energie-armoede

bewonersparticipatietrajecten

overgang naar een nieuwe of gerenoveerde woning

​De inzet van energiecoaches zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak. De invulling hiervan kan op verschillende manieren worden georganiseerd bijvoorbeeld via medewerkers van de corporaties die toch al achter de voordeur komen, extern in te huren medewerkers van bijvoorbeeld installatiebedrijven of professionele energiecoachbedrijven, energiecoaches van huurdersverenigingen, die hier een actieve rol in willen spelen of samenwerken met lokale energieloketten of energiecorporaties.

Meedoen?
Huurders in Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Drenthe, Leeuwarden, de Achterhoek en Arnhem zijn erg blij dat ze met de displays nu grip hebben op hun energieverbruik. Omdat energiedisplays een goed hulpmiddel zijn om huurders hun woonlasten te helpen verlagen willen de Woonbond en Aedes dat het vanzelfsprekend wordt om in elke huurwoning een energiedisplay te hebben en huurders hier uitleg over te geven.

Aedes en de Woonbond helpen corporaties en huurdersverenigingen op de volgende manier op gang:

Voorlichting over de aanpak en de energiedisplay, via de telefoon, voorlichtingsmateriaal, online informatiebijeenkomsten: Alles wat nodig is om de corporatie te laten beslissen te starten met een proefjaar met minimaal 100 woningen.

Praktische informatie over het bestellen van energiedisplays

Training (2 uur) van mensen die de energiedisplay gaan installeren bij bewoners.
Voorlichtingsmateriaal om achter te laten in huis bij de bewoners na het installeren van een energiedisplay.
Ontzorging: toegang tot een helpdesk voor organisatorische en technische vragen (ook praktische vragen van bewoners over de energiedisplay)
Woningcorporaties kunnen aanvullend gebruik maken van de optie om voor een eigen bijdrage van €1.000 excl. BTW een maatwerkbegeleiding te krijgen in de vorm van een eerste werksessie en stappenplan om het project concreet vorm te geven binnen de corporatie. Denk hierbij aan het gestructureerd doornemen van de impassingsscenario’s in de bedrijfsvoering, de samenwerkingsmogelijkheden met lokale partners, inrichting energiecoaching, mogelijkheden van monitoring en evaluatie etc.
Voorbeeld van een tijdspad voor implementatie van deze aanpak:
oktober – december 2020: interne afstemming, besluitvorming, budgetreservering en intekenen energiedisplays
januari – maart 2021: uitwerking implementatieplan en samenwerkingsvorm met lokale partijen (bv. huurdersorganisatie)
april – juni  2021: voorbereiden implementatie, selectie woningen, training energiecoaches / installateurs
vanaf juli 2021: levering energiedisplays, start uitrol in aansluiting op gekozen bedrijfsprocessen.

Wil je als huurdersorganisatie meer informatie hoe je je leden een helpende hand kunt bieden.

Woonbond Energieteam
jbeemster@woonbond.nl
020 551 77 39

Het verkrijgen van nadere informatie voor woningcorporaties is namens Aedes te verkrijgen bij.:
Quintens – Team Meters Maken
metersmaken@quintens.nl
030 6566086

 

  Postbus van de rijksoverheid.

Open deze site in   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Rijksinstituut voor Volksgezondhei  en MilieuMinisterie van Volksgezondheid,  Welzijn en Sport

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19)

Nieuwsbrieven.