Publicatiedatum: 13-12-2021.

Prestatieafspraken getekend met gemeente Voerendaal, gemeente Valkenburg

en gemeente Beekdaelen.

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen met elkaar over prestatieafspraken.

Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw

van sociale huurwoningen.

Prestatieafspraken Voerendaal

Op 2 december jl. zijn in goed overleg tussen de gemeente Voerendaal, de Huurdersbelangenvereniging

Voerendaal (HBV) en Vanhier Wonen de prestatieafspraken voor 2022 ondertekend. In deze prestatieafspraken

is vastgesteld wat we komend jaar in de gemeente Voerendaal gaan doen.

De prestatieafspraken 2022 van de gemeente Voerendaal kunt u hier inlezen.

Prestatieafspraken Valkenburg

Ook zijn op 2 december jl., de prestatieafspraken van de gemeente Valkenburg aan de Geul mee getekend.

De prestatieafspraken 2022 van de gemeente Valkenburg aan de Geul kunt u hier inzien.

Prestatieafspraken Beekdaelen

Op 13 december heeft Vanhier Wonen ook de prestatieafspraken 2022 in de gemeente Beekdaelen mee getekend.

Deze zijn hier in te lezen.

Publicatiedatum: 09-12-2021.

Bijeenkomst nieuwbouwplannen Wieënweg

Brunssum groot succes.

 

 

De gemeente Brunssum heeft Vanhier Wonen gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden voor een
herbestemming van de voormalige schoollocatie aan de Wieënweg in Brunssum. Het plan van Vanhier Wonen is,
om met behoud van de oude school, op deze plek zogeheten ‘kangoeroewoningen’ te bouwen. Een kangoeroewoning
is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen onder één dak of op één perceel. Zo’n woning is heel geschikt
voor een gezin en bijvoorbeeld een zorgbehoevende ouder of kind.
Bijeenkomst omwonenden
Op vrijdag 26 november jl. hebben wij speciaal voor de direct omwonenden van de oude schoollocatie aan de Wieënweg,
een informatiebijeenkomst gehouden. Wij vinden het immers belangrijk dat de omwonenden zich kunnen vinden in de
plannen en willen graag hun ideeën en adviezen meenemen in de verdere ontwikkelingen van het ontwerp.
Tijdens de bijeenkomst hebben wij de omwonenden kunnen informeren over de actuele plannen. Uiteraard is het concept
‘kangoeroewoning’ uitgebreid aan bod gekomen. Deze vorm van woningbouw viel heel goed in de smaak. Maar ook andere
onderwerpen zijn de revue gepasseerd, zoals bijvoorbeeld het parkeren in de buurt. Samen met een afvaardiging van de
bewoners gaan we verder in gesprek om te bespreken hoe we mogelijke toekomstige parkeerproblemen een stap voor blijven.
Meer informatie
We hebben de bijeenkomst als zeer prettig ervaren! We zullen de omwonenden en alle andere belanghebbenden blijven
informeren over de voortgang van de plannen en zien met vertrouwen een zinvolle en mooie herbestemming van de
voormalige schoollocatie Wieënweg tegemoet.
Wilt u meer informatie over dit project ?       Neem dan gerust contact met ons op !

 

Update coronamaatregelen na persconferentie van 12 november.

Publicatiedatum: 15-11-2021.

Tijdens de persconferentie van 12 november zijn de coronamaatregelen aangescherpt tot 4 december.
U leest hieronder hoe
Vanhier Wonen daarmee omgaat en wat dit voor u betekent.

Ons kantoor is enkel geopend op afspraak indien zaken niet telefonisch of digitaal besproken kunnen worden.

Heeft u een afspraak bij ons op kantoor houdt u dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • Kom als het mogelijk is alleen naar de afspraak.
 • Heeft u gezondheidsklachten, zeg uw afspraak af en bezoek ons niet!
 • Gebruik desinfectiemiddel voor uw afspraak. Dit staat binnen bij onze ingang.
 • Gebruik een mondkapje. Mocht u dit niet bij u hebben dan dient u gebruik te maken van de mondkapjes die bij de ingang staan.
 • Houd minstens 1,5 meter afstand van onze medewerkers.
 • Volg te allen tijde de instructies van onze medewerkers.
 • Wij laten maar 1 bezoeker tegelijk binnen in onze hal. Staat er al iemand in de hal, wacht u dan even buiten totdat de hal vrij is.
 • Wij schudden geen handen.

Heeft u een afspraak met ons voor een eerste of eindinspectie, sleuteluitgifte, ondertekening huurcontract of iets anders?
Onze medewerkers maken met u persoonlijk afspraken hoe dat plaats gaat vinden.

Heeft u een reparatieverzoek?
Als u een reparatieverzoek meldt zal deze beoordeeld worden op spoedeisendheid. Indien de klacht spoedeisend is zal deze doorgezet worden.

Ook onze aannemers hebben maatregelen getroffen. Dit is belangrijk om onze huurders en medewerkers te beschermen.

Reparaties worden uitgevoerd, met passende maatregelen (zoals 1,5 meter afstand houden). Heeft u of een huisgenoot gezondheidsklachten

(neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts)? Geef dit meteen aan ons door! Bel 045 – 5751274.

Bij een reparatiebezoek staat een veilige (werk)plek voor medewerkers en huurders voorop. Houd te allen tijde afstand als er wordt gewerkt en zorg

dat er naast de bewoners geen andere personen aanwezig zijn. Doet u dit niet, dan kan worden gestopt met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wordt bij u binnenkort een badkamer, toilet- of keuken vervangen?
De werkzaamheden gaan vooralsnog door. U wordt geïnformeerd over de verdere planning. Ook voor deze werkzaamheden geldt dat een veilige

(werk)plek voor medewerkers en huurders voorop staat.

Wilt u de huur opzeggen?
Vul -net als normaal-  het huuropzeggingsformulier in. Stuur deze naar Vanhier Wonen, Hogeweg 23 te Voerendaal of mail naar info@vanhierwonen.nl.

Wij nemen na uw opzegging persoonlijk contact op.

Toewijzing nieuwe woning
Is een woning aan u toegewezen? Dan nemen wij contact met u op. Samen met u bespreken wij de te volgen procedure voor het tekenen van de

huurovereenkomst en de sleuteloverdracht.

Bewonersbijeenkomsten: gaan deze door?
Voorlopig vinden er geen bewonersbijeenkomsten plaats. Bewonersbijeenkomsten worden verzet naar een ander moment. Uiteraard kunt u dringende

opmerkingen/klachten wel via telefoon of e-mail bij ons melden.

Waarom nemen wij deze maatregelen?
Ook Vanhier Wonen wil zorgdragen voor een veilige (werk)plek voor haar medewerkers en bewoners. Wij hebben immers veel contact met onze huurders,

waaronder ook veel kwetsbare doelgroepen. Ontvangt u zelf liever uit voorzorg geen medewerkers van ons? Belt u dan gerust om een nieuwe

afspraak in te plannen.

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te blijven helpen. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Telefonisch via 045-5751274 of via de mail info@vanhierwonen.nl  

Vanhier Wonen, Woningstichting 28 2021 (1)

Vanhier Wonen Woningstichting 20 2021

Voor een sociale huurwoning moet je in minstens negentig gemeenten gemiddeld meer dan
zeven jaar ingeschreven staan, blijkt uit onderzoek van de NOS. In de vijf gemeenten met de
langste inschrijfduur (Landsmeer, Wormerland, Haarlemmermeer, Diemen en Amstelveen)
wacht je gemiddeld zelfs langer dan zeventien jaar.
We verzamelden voor 212 gemeenten, bijna 60 procent van alle gemeenten, de inschrijfduur
voor een sociale huurwoning. In de rest van de gemeenten hebben corporaties onvoldoende
cijfers geleverd voor een representatief beeld. Van de gemeenten die cijfers aanleverden zijn
er dus negentig waar je langer dan zeven jaar moet wachten. Dat is ruim een kwart van alle
gemeenten in Nederland, maar waarschijnlijk hebben nog meer gemeenten minstens zo’n lange
inschrijfduur.
Ben je benieuwd hoelang je in jouw gemeente moet wachten op een sociale huurwoning? Bekijk
dan het interactieve verhaal hieronder:
Sociale huurwoning? Achteraan aansluiten.
De tien gemeenten met de langste inschrijfduur, allemaal boven de veertien jaar, liggen allemaal
in Noord-Holland. Amsterdam staat niet in die top-10, maar op de dertiende plek met dertien jaar
en tien maanden.
Ook in steeds meer regio’s buiten de Randstad zijn lange wachttijden geen uitzondering meer.
Bijvoorbeeld Apeldoorn, met zeven jaar en negen maanden. “De vraag is hier in een paar jaar
enorm toegenomen, onder meer doordat een koopwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar
wordt door de gestegen prijzen”, zegt Marco de Wilde, directeur van corporatie Veluwonen.
123 concurrenten
“Ondertussen is de bouw van sociale huurwoningen achtergebleven. Dat komt vooral door de
verhuurdersheffing die corporaties sinds acht jaar moeten betalen. In Apeldoorn bouwen we zo’n
honderd woningen per jaar, dat zouden er eigenlijk minstens drie keer zoveel moeten zijn.”
Het resultaat daarvan? Wanneer je nu reageert op een sociale huurwoning in Apeldoorn,
heb je gemiddeld 123 concurrenten.
Ook in gemeenten als Oosterhout in Noord-Brabant, het Overijsselse Kampen, Noordenveld in
Drenthe en Heeze-Leende in Brabant is de gemiddelde inschrijfduur inmiddels langer dan acht jaar.

NOS / LARS BOOGAARD

De 26-jarige Rick Duijf heeft de ‘pech’ dat hij in Landsmeer woont en daar graag wil blijven.

Die Noord-Hollandse gemeente heeft de langste inschrijfduur: maar liefst 22 jaar. Rick staat

sinds zijn achttiende ingeschreven, woont nog bij zijn ouders maar wil al zo’n drie jaar op zichzelf wonen.

Maar als hij reageert, zit hij niet eens bij de eerste honderd, dus een sociale huurwoning kan

hij voorlopig vergeten. “Ik wil in Landsmeer blijven wonen, ik heb hier alles. Een koophuis kost hier

al snel een half miljoen, dat gaat ‘m ook niet worden. Dus ik denk dat ik uiteindelijk in de dure vrijehuursector

terechtkom als ik hier wil blijven.”

Rick in zijn ouderlijk huis EIGEN FOTO
 

Landsmeer ligt net boven Amsterdam en is een populaire woonplek. Volgens corporatie Rochdale,

die er ruim 300 woningen heeft, is er weinig plek om sociale huurwoningen bij te bouwen, omdat is

afgesproken de gemeente grotendeels ‘groen’ te houden.

Kortste: acht maanden

De gemeente met de kortste inschrijfduur is Rijssen-Holten in Overijssel: acht maanden.

“Complimenten richting de corporaties hier”, zegt wethouder Wonen Erik Wessels daarover.

“Ze hebben hun best gedaan meer aanbod te creëren en dat levert dit resultaat op. Ook zit het in ons

dna om een woning te kopen en wordt in gezinnen aangemoedigd om daarvoor te sparen. Hierdoor is

de vraag naar huurwoningen lager.”

Rijssen-Holten heeft ook het ‘voordeel’ dat het aantal inwoners daar de afgelopen vijf jaar een

stuk minder hard is gegroeid dan gemiddeld in Nederland.

Minder gebouwd

Want een van de oorzaken dat er nu zulke lange wachtlijsten zijn, is dat er de afgelopen jaren in

Nederland maar weinig corporatiewoningen bij zijn gekomen, terwijl de bevolking flink groeide.

Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal corporatiewoningen maar met 1 procent, terwijl het

bevolkingsaantal met 3 procent toenam.

“Er zijn natuurlijk gewoon te weinig woningen beschikbaar”, zegt Martin van Rijn, voorzitter

van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes. “Dat komt ook doordat corporaties

een tijdlang niet voor de middenhuur mochten bouwen. De gedachte was dat de markt dat op zou

lossen. Dat is niet gebeurd. Verder heerste na de bouw van veel vinexwoningen het gevoel dat we

‘wel klaar’ waren. Terwijl de vraag naar woningen nog wel toenam: door jongeren, arbeidsmigranten,

ouderen en statushouders. Ook kunnen corporaties nu minder investeren in nieuwbouw door de

verhuurdersheffing.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt de afgelopen jaren maatregelen te hebben genomen om

de financiën van corporaties te verbeteren, zoals een verlaging van de verhuurdersheffing. Dat moet

leiden tot meer nieuwbouw. “De eerste signalen over de effecten van dit beleid zijn hoopgevend”,

aldus het ministerie.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat er nu veel te weinig sociale huurwoningen zijn? Bekijk daarvoor

deze explainer van NOS op 3:

 

Wachten, wachten, wachten op een woning

Huurwijzer 1: Jouw huurprijs in 2021

02/04/21

De eerste Huurwijzer van dit jaar komt met een special over wat huurbevriezing, huurverlaging en huurmatiging voor sociale én vrije sector huurders betekent. 

Lees meer »

Wat zijn huurders kwijt aan gemeente en waterschap?

01/04/21
In 2021 betalen alleenwonende huurders gemiddeld 326 euro aan hun gemeente, 6,6% meer dan in 2020. Grotere huishoudens met een huurwoning betalen gemiddeld 411 euro, 6% meer dan vorig jaar. De kosten die huurders kwijt zijn aan het waterschap stegen met 2,7%

Lees meer »

Minder kans op huisuitzetting

01/04/21
Sneller hulp bij dreigende huisuitzetting door huurachterstand. Dat is de inzet van afspraken tussen verhuurders en de overheid, maar wat merk jij als huurder hiervan?

Lees meer »

Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

31/03/21
De huur tijdelijk omlaag als je inkomen plotseling keldert, dat kan door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting. Het gaat om een korting waar huurders zelf om moeten vragen.

Lees meer »

Eerste Kamer stemt in met extra huurverhogingen 2022

29/03/21
De Eerste Kamer stemde 23 maart in met een wetswijziging waarmee er vanaf 1 juli 2022 hogere huurverhogingen mogelijk zijn voor huurders met een lage huur of huurders met een middeninkomen.

Lees meer »

Vanhier Wonen scoort 8,1 in kwaliteitsonderzoek KWH

In de Woonwijzer van januari maakten we al bekend dat het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) een klanttevredenheidsonderzoek voor Vanhier Wonen uitvoert. De kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij immers heel belangrijk en om te leren op welke vlakken nog verbeterpunten liggen, is het voor ons essentieel dat we van onze huurders weten hoe ze over Vanhier Wonen denken.
Trots!
De afgelopen tijd zijn veel van onze huurders door het KWH benaderd met de vraag om hun oordeel te geven over onze prestaties. Velen hebben een reactie gegeven en met trots kunnen we u nu melden dat Vanhier Wonen gemiddeld maar liefst een 8,1 scoort in het kwaliteitsonderzoek! De norm om het kwaliteitslabel te mogen ontvangen is een 7 en daar scoort Vanhier Wonen op alle onderzochte onderdelen ruim boven:

 

 • Algemene dienstverlening: 7,7
 • Woning zoeken: 8,2
 • Nieuwe woning: 8,3
 • Huur opzeggen: 7,8
 • Reparaties: 8,1
 • Onderhoud: 8,2

Blijven verbeteren.

“Betekent dit dat alles goed gaat? Nee, zeker niet, maar door deze cijfers en door de opmerkingen die wij krijgen proberen

wij onze dienstverlening constant te verbeteren”, zegt Peter Ravestein (Manager Wonen bij Vanhier Wonen) in een reactie

op de bekendmaking van de cijfers.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op wanneer u meer wilt weten over het KWH en/of het onderzoek. Uiteraard kunt u ook de

website www.kwh.nl raadplege.

Onder Ons – deadline 15 mrt 2021  – Geen huurverhoging dit jaar; goed nieuws voor uw portemonnee.

Goed nieuws voor huurders van de woningen van Vanhier Wonen. Afgelopen maand maakte minister
Ollongren bekend dat de huren van woningen in de sociale sector (met een huur tot € 752) dit jaar
worden bevroren. Concreet betekent dit voor onze huurders dat er in juli 2021 geen huurverhoging zal plaatsvinden.
Zwaar financieel weer.
Een woordvoerder van de Woonbond geeft in een reactie op de aankondiging van de huurbevriezing aan dat huurders het onder het bewind
van drie kabinetten Rutte financieel steeds moeilijker hebben gekregen. De huurprijzen zijn in die periode volgens de Woonbond landelijk
met maar liefst 35
procent gestegen, terwijl inkomens achterbleven.
Betaalbaarheid belangrijk.
Volgens Manager Wonen bij Vanhier Wonen, Peter Ravestein, is de stijging van de huurprijzen van de woningen van Vanhier Wonen de afgelopen jaren lager geweest dan bij andere corporaties: “we vinden het belangrijk dat onze huurders prettig kunnen leven. Daarom houden we onze huren graag zo betaalbaar mogelijk!”
Verrassende uitkomst.
De huurbevriezing is een verrassende uitkomst van een langdurige politieke strijd. Een deel van de Tweede Kamer pleitte al geruime tijd voor een rem op de huurstijgingen. In februari was er uiteindelijk toch een meerderheid te vinden om de huren in de sociale huursector te bevriezen.

 Peter Ravestein (rechts) geeft Jeu Smeets van de Huurders Belangenvereniging (HBV) een uitleg over de huurbevriezing.

                             Bevries de huren en schrap de verhuurdersheffing.

Gisteren stemde de Tweede kamer voor een motie van SP Kamerlid Beckerman om de huren in de sociale huursector te bevriezen. Eerder nam de Eerste Kamer al een dergelijke motie aan, maar die werd niet uitgevoerd. Wel kwam minister Ollongren toen met een huurverlaging voor huurders bij corporaties met een laag inkomen en hoge huur. 
 De Woonbond vindt huurbevriezing een goede stap en vindt dat sociale verhuurders hiervoor gecompenseerd moeten worden door de verhuurderheffing te schrappen. Woonbond Directeur Zeno Winkels: ‘Het is belangrijk dat we de betaalbaarheid van sociale huurwoningen verbeteren én de wachtlijsten voor sociale huur aanpakken. De minister heeft een perfecte gelegenheid om beide te doen nu er een Kamermeerderheid voor huurbevriezing is. Er is immers, als je naar de verkiezingsprogramma’s kijkt, ook een meerderheid voor het afschaffen van de verhuurderheffing.’

VVD draait.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht kwam de VVD met een opmerkelijke draai. Ook de VVD stemde voor de huurbevriezing.  Dat is opmerkelijk omdat onder tien jaar Rutte de huurprijzen 35% stegen en de sociale sector kromp. In vijf jaar tijd verdwenen er 108.000 sociale huurwoningen bij corporaties. Het is dan ook maar de vraag of dekking van de huurbevriezing door het schrappen van de heffing ook op steun van de VVD kan rekenen. In hun programma laat de VVD de verhuurderheffing als enige partij in stand. Daarmee blijft de VVD koersen op een kleinere sociale sector.

Commerciële huurders.

De Woonbond wijst er op dat de maatregel ook moet gaan gelden voor sociale huurders in de commerciële sector. Het gaat hier om zo’n 400.000 huurders die al jaren de zwaarste huurverhogingen hebben gehad. Zij vielen ook al buiten de boot bij de eenmalige huurverlaging waar Ollongren eerder mee kwam. Dat mag niet nog een keer gebeuren.

Woonbond <communicatie@woonbond.nl>  Zo kijk eens daar moet de woonbond

zich voor inzetten.   ( Link kopieren in Google )

’Flink hogere gemeentelijke belastingen

Publicatiedatum: 30-12-2020.     Van  hier  Wonen koopt acht woningen.        

Per 30 december 2020 heeft Van hier Wonen 8 woningen van de gemeente Voerendaal aan haar
woningvoorraad toegevoegd.
Van 7 woningen deed Van hier Wonen reeds het beheer in het kader van het ontzorgingsarrangement.
Beste huurders, welkom bij Van hier Wonen!

CCF_000006(1)- december 2020

Doeslief voor je buren !

Van hier Wonen Woningstichting 43 2020 – 1 woonwijzer november 2020.

Vanhier Wonen, Woningstichting 39 2020 – oktober – onderons – HBV –

Hoogste huurstijging in zes jaar.

In 2020 kregen huurders de hoogste huurstijging in zes jaar tijd voor de kiezen. Gemiddeld stegen de huren met 2,9%.
De Woonbond vindt het de hoogste tijd dat het Kabinet betaalbaar wonen weer prioriteit maakt.
Huisjes op stapels euromunten

De huren bij sociale verhuurders (woningcorporaties) stegen dit jaar met gemiddeld 2,7 procent. Bij commerciële verhuurders (vastgoedbeleggers)

steeg de huur van niet-geliberaliseerde woningen met gemiddeld 3,4 procent. In de vrije (geliberaliseerde) sector was de stijging gemiddeld 3 procent.  

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vandaag bekend maakte(externe link).

Onzekerheid over inkomen.

De huurstijgingen zijn extra wrang nu veel huurders onzeker zijn over de ontwikkeling van hun inkomen. Vanwege de Corona Crisis was er dit jaar veel politieke druk om de huurprijzen te matigen, maar tot drie keer toe legde Minister Ollongren een motie om de huurprijzen te bevriezen naast zich neer. Dat leverde haar in de Eerste Kamer zelfs een motie van afkeuring op. Ollongren deed alleen de toezegging om met Prinsjesdag te gaan kijken naar de koopkracht van huurders.

Help huurders die zich blauw betalen.

Volgens Woonbond Directeur Zeno Winkels moet er veel gebeuren om huren weer betaalbaar te maken. Winkels: “Krom genoeg zit het systeem nu zo in elkaar dat huurders met een laag inkomens bij een te hoge huur geen toeslag krijgen. Wie een hoge huur heeft en een inkomensdaling meemaakt is dus helemaal de pineut. En dan verhuizen naar een beter betaalbare woning is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Die mensen zitten klem. Die moeten worden geholpen.”

Schaf verhuurdersheffing af.

De Woonbond vindt verder dat het Kabinet de verhuurdersheffing moet afschaffen. Winkels: “Er is een tekort aan betaalbare woningen, dat tekort wordt door de crisis alleen nog maar nijpender. Als mensen er in hun inkomen op achteruit gaan, zullen meer mensen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning. Schrap die heffing zodat er meer gebouwd kan worden en er geïnvesteerd kan worden in voldoende betaalbare woningen.”

Veel media-aandacht

de Telegraaf(externe link), Het Parool(externe link), het NOS journaal(externe link), de 5uurshow(externe link)Hart van Nederland(externe link) en nog vele andere media hadden aandacht voor de hoge huren en onze oproep om met Prinsjesdag de koopkracht van huurders te verbeteren.

Petitie.

Samen met De Goede Zaak startte de Woonbond een online petitie(externe link) waarin gepleit wordt voor een noodpakket voor de huursector. Heeft u de petitie nog niet getekend? Dat kan alsnog.

BETAALBAARHEID.
JAARLIJKSE HUURVERHOGING.

Van Hier Wonen.

CCF_000019(1)OK 27 08 2020 2

Beste meneer/mevrouw,

Daarnet zag ik uw pagina met handige “woon-websites” die u heeft verzameld speciaal voor huurders  (https://www.hbv-voerendaal.nl/links/).  Erg breed en informatief, mijn complimenten!

Graag zou ik u voor dit overzicht nog een aanvullende suggestie doen, vandaar mijn mail.

Kunt u hier ook verwijzen naar de Senioren Woon en Leef Gids van Stannah?

https://www.stannah.nl/informatie/langer-thuis-senioren-woon-en-leef-gids

Thuiswonende (hurende) senioren kunnen hier meer informatie lezen over gezond en gelukkig thuis oud worden. 

Verschillende onderwerpen als brandveiligheid, woninginbraak en veilig internetten komen hierbij ter sprake. Ook worden verschillende behulpzame initiatieven genoemd die senioren thuis kunnen ondersteunen.

Kortom, informatie die (denk ik) erg goed aansluit bij uw oudere websitebezoekers die ook graag in de vertrouwde omgeving blijven huren.

Wilt u mijn suggestie toevoegen aan uw overzicht?

Neem ook gerust een kijkje! En ik hoor het graag als u zelf vragen heeft.

Met vriendelijke groet,   Amber de Vries   Communicatiemedewerker Stannah

Vennestraat 4
2161 LE Lisse
www.stannah.nl

 contact huurders. juni 2020

contact huurders. juni 2020

U mening is belangrijk !!!!!       CCF_000017 – april –

Let op bericht over WOZ-waarde  –  14 februari 2020..

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk het bericht dan goed. De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2020 bericht over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2019. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Wat is een WOZ-beschikking?

In de meeste gemeenten krijgen huurders geen brief die uitsluitend over de WOZ-waarde gaat. De gemeente stuurt u bericht over de gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals afvalstoffenheffing. In dat bericht staat ook vermeld wat de WOZ-waarde van uw woning is. Dat is uw ‘WOZ-beschikking’.  Hebt u ervoor gekozen om berichten van de overheid uitsluitend digitaal te ontvangen? Dan krijgt u geen papieren post over uw WOZ-waarde. Let in dat geval goed op uw Berichten box van Mijn Overheid.

Sociale huurder? Bezwaar maken kan lonen.

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie(externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn.

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen bericht ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

WOZ-WAARDE.