Wist u dat:

Belastingdienst zat inderdaad fout bij Gluurverhoging

22/01/21
In het hoger beroep van de staat en de Belastingdienst over de Gluurverhoging (de inkomensafhankelijke huurverhoging) bevestigt de rechtbank dat de Belastingdienst inderdaad fout zat in de periode 2013 tot en met april 2016.
Lees meer »

Steeds meer steun voor aanpakken huurprijzen vrije sector

22/01/21
Woningeigenaren moeten niet zwaarder worden belast, maar huurders moeten worden ontzien als het gaat om hoge huurkosten. Dit geeft huurders ruimte om te sparen en de kans door te stromen naar een koopwoning. Vooral middenhuur moet worden gereguleerd, aldus CDA-Kamerlid Terpstra.
Lees meer »

Weg met de wooncrisis, mail de politiek!

21/01/21
Samen met DeGoedeZaak voert de Woonbond campagne voor betaalbare huurwoningen, het wegwerken van wachtlijsten voor sociale huur, en het aanpakken van huisjesmelkers. Wij willen dat de politiek weer gaat werken voor huurders en woningzoekenden.
Lees meer »

Warmtetarieven blijven ongeveer gelijk

19/01/21
De grote warmteleveranciers hebben hun warmtetarieven voor dit jaar bekend gemaakt. Uit analyse van de Woonbond blijkt dat de totale warmtekosten voor huishoudens min of meer gelijk blijven aan die van afgelopen jaar.
Lees meer »

Recente inkomensdaling? Vraag huurverlaging aan

11 januari 2021

In 2021 hebben huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur die een sociale huurwoning huren bij een corporatie recht op huurverlaging. 

Huurders die in 2019 al in de inkomenscategorie zaten voor huurverlaging krijgen automatisch een voorstel voor huurverlaging. Huurders die in 22020 door een inkomensdaling in deze categorie terecht kwamen, moeten de huurverlaging zelf aanvragen. Corporaties beschikken namelijk niet over de inkomensindicaties van 2020, omdat deze nog niet door de belastingdienst zijn vastgesteld. 

Modelbrief aanvragen huurverlaging

In dit overzichtsartikel kunnen huurders makkelijk terugvinden of ze recht hebben op huurverlaging. Er wordt gekeken naar inkomen, hoogte van de huur en type huishouden. Het aanvragen van de huurverlaging kan met behulp van deze modelbrief. Omdat het van belang is hoe groot uw huishouden is, moet u ook een verklaring meesturen waarin u opschrijft uit hoeveel personen uw huishouden bestaat.

Automatisch aanbod

Huurders die al in 2019 in de categorie voor huurverlaging vielen, krijgen uiterlijk 1 april een voorstel tot huurverlaging van hun woningcorporatie.

Commerciële sector

Helaas heeft de minister er niet voor gekozen om huurders met een laag inkomen en hoge huur in de commerciële sector met een huurverlaging tegemoet te komen. De Eerste Kamer nam een motie aan waardoor de regering voor de huurverhoging in 2021 moet aantonen wat zij wel voor deze groep huurders kan betekenen.

BETAALBAARHEID
ANP
 

Het verschil in wat kopers en huurders aan hun huis kwijt zijn loopt alsmaar verder op. Die trend omdraaien zou goed zijn voor de Nederlandse welvaart, schrijft De Nederlandsche Bank.

Starters die aangewezen zijn op een huurwoning in de vrije sector, zijn voor een vergelijkbare woning aanzienlijk duurder uit dan startende kopers, ziet de toezichthouder. De koper lost daarbij af en bouwt zo vermogen op.

En door de jaren heen wordt dit verschil alleen maar groter, schrijft DNB. Dit komt doordat de hypotheeklasten van kopers niet stijgen, terwijl de huur doorgaans ieder jaar mee stijgt met minimaal de inflatie.

Het verschil aan kosten voor huur- en koopstarters als percentage van de WOZ-waarde

NOS
 

De toezichthouder heeft een aantal belastingmaatregelen in gedachten om het verschil te verkleinen. Zo zou de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd kunnen worden. Een andere mogelijkheid is een verhoging van het eigenwoningforfait. Dat is het percentage van de WOZ-waarde dat voor de belastingaangifte boven op het inkomen wordt geteld.

Een derde optie is de eigen woning stapsgewijs verplaatsen naar box 3. Het zou betekenen dat huizenbezitters vermogensbelasting moeten betalen over het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld. Huurders die vermogen opbouwen door te sparen of te beleggen, betalen die belasting ook, redeneert DNB.

Welvaart?

De maatregelen zouden volgens DNB een potentiële welvaartstoename voor de Nederlandse economie als geheel opleveren. De toezichthouder noemt minder schulden bij huishoudens, een beter gespreid vermogen, meer flexibiliteit om te verhuizen en een stabielere economie.

DNB-president Klaas Knot roept al jaren op om belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet heeft daar een eerste stap in gezet door de hypotheekrenteaftrek de komende tijd jaar op jaar te verlagen.

Geachte huurders,

Sinds de woningwet 2015 wordt meer van huurdersorganisaties in
de corporatiesector gevraagd. Op grond van de woningwet 2015
hebben huurders (alle huurders, dus zowel die met een sociale als
met een commerciële verhuurder) het recht op informatie van hun
verhuurder, het recht op overleg én om advies uit te brengen over
het beleid van de verhuurder.
De Huurdersbelangenvereniging Voerendaal (HBV) met een bestuur
dat bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers (huurders) heeft constructief en regelmatig overleg met Van hier Wonen als verhuurder,
de wethouder en de politiek van de gemeente Voerendaal.
Door Covid-19 is het ook voor ons moeilijk om persoonlijk contact
met u opte nemen. Dat wil niet zeggen dat we achter de schermen
niks doen. Ons doel is om het maximale voor onze huurders te
bereiken. Dit vooral in de Prestatieafspraken met Van hier Wonen en
gemeente Voerendaal. We kunnen dit niet alleen. Uw steun hebben
we hard nodig!! Wordt daarom gratis lid van de huurdersbelangenvereniging. Op onze site kunt u zich gratis aanmelden. 
Wij rekenen op uw steun!
Bedankt voor uw vertrouwen.

Bestuur, Huurdersbelangen Vereniging Voerendaal
www.hbv-voerendaal.nl

 Van hier Wonen heeft het prachtige nieuwbouwcomplex Beekstaete te Schinveld opgeleverd. Een aanwinst voor de gemeente Beekdaelen.

 

Complex Schinveld.

CCF_000005(1) Leon Creugers.

Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Voerendaal!

Je bent een held!

Bedankt dat je deze actie start om ervoor te zorgen dat jouw gemeenteraad zich uitspreekt tegen de wooncrisis! Deze winter stellen de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s vast voor de Tweede Kamerverkiezingen op 21 maart. Dit is onze kans om daarop invloed uit te oefenen. Ons doel is de meest effectieve maatregelen voor de aanpak van de wooncrisis in zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s te krijgen. Zo kan een nieuw kabinet volle bak aan de slag met de oplossingen. Hierbij is druk van burgers en lokale politici onmisbaar! Daarom is het belangrijk dat de komende weken zoveel mogelijk mensen in gemeenten zich uitspreken.

Het starten van de petitie in jouw gemeente is de eerste stap. Afhankelijk van je beschikbaarheid kun je nog meer doen als actieleider, zoals je gemeenteraad benaderen, (digitale) bijeenkomsten organiseren, of kleine acties op straat uitvoeren. Hier helpen wij je natuurlijk bij. Gedurende de campagne ontvang je mails van ons met tips en tricks. We hebben enthousiaste organizers, materiaal en tools klaar staan om je te ondersteunen in het leiden én winnen van deze actie in jouw gemeente. We helpen je bij het groot maken van deze actie en het benaderen van lokale politici om ervoor te zorgen dat jouw gemeenteraad zich uitspreekt tegen de wooncrisis!

https://www.kerkrade.nl/…/zuid-limburg-zet-in-op-bouwen…

www.regionale-energiestategie.nl

www.klimaatakkord.nl

www.morgenland.nl    –  (  Op weg naar nieuwe energie  )

Kijk eens naar bovenstaande links  ( alles nieuw ) kopiëren en openen in Google. 

Van Hier Wonen.

CCF_000019(1)OK 27 08 2020 – 90 –

Meer mensen recht op huurtoeslag,  –  30 januari 2020.             Een advies van de Woonbond.

 Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In 2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u dan om denken?

Gebruik online rekenhulp om te checken of u toeslag kunt krijgen. Getty Images.

De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde inkomensgrens bestaat niet meer. Voor huurtoeslagontvangers die iets meer gaan verdienen is dat prettig. Wie net boven de grens raakt verliest niet meer meteen alle toeslag. Maar het is ook fijn voor huurders die tot nu toe geen toeslag konden krijgen omdat hun inkomen net boven de grens lag. Die komen in 2020 ook in aanmerking.

Online rekenhulp.

Om te controleren of u in 2020 toeslag kunt krijgen kunt u een proefberekening maken(externe link) op de website van de Belastingdienst. Dat doet u met een rekenhulp die u anoniem kunt invullen. U hoeft niet in te loggen met DigiD. U vult uw jaarinkomen en overige gegevens in en de rekenhulp vertelt of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De rekenhulp heeft ook een link naar een scherm waarmee u een inschatting kunt maken van uw inkomen in 2020 (uw toetsingsinkomen).

Aanvragen bij Belastingdienst.

Vraag uw huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. En dus niet bij een dienstverlener of website die geld vraagt om dit voor u te doen. Om toeslag aan te vragen moet u uiteraard wél inloggen met DigiD, op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst(externe link).

Huurtoeslag is een voorschot.

Het toeslagbedrag dat huurders krijgen is lang niet altijd meteen het juiste. Dat komt omdat toeslagen voorschotten zijn, betalingen vooraf dus. Op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht hebt weet de Belastingdienst pas op het moment dat uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Maar dan hebt u het voorschot al gekregen. Als dat te veel was moet u daarna weer terugbetalen.

Voorkomen dat je moet terugbetalen.

Lijkt achteraf terugbetalen u niks? Maak dan meerdere proefberekeningen. Zo kunt u uitvinden welk toeslagbedrag er hoort bij een inkomen dat iets hoger is dan dat van u. Als u toeslag aanvraagt op basis van dat hogere inkomen krijgt u een lager voorschot. Blijkt achteraf dat u daardoor te weinig toeslag kreeg? Dan ontvangt u een nabetaling. Veel mensen vinden dat fijner dan achteraf terugbetalen.

Achteraf aanvragen kan ook/

Wat u ook kunt doen is wachten met aanvragen tot uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Het bedrag dat u dan krijgt is gelijk goed. Huurtoeslag voor 2020 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2021. Maar soms zijn er goede redenen om juist niet te wachten. Bijvoorbeeld: u verwacht dat uw huurprijs -door de huurverhoging van 1 juli 2020- boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 uit gaat komen. In dat geval kunt u beter nu al een aanvraag doen.

HUURTOESLAG.

 Mooi resultaat: gemiddeld energielabel B voor Woningstichting Voerendaal.


Een mooi resultaat voor Woningstichting Voerendaal. Ons woningbezit heeft sinds november 2016 gemiddeld een energielabel B. Door het opleveren van nieuwbouwwoningen die in plaats zijn gekomen van oude woningen met een slecht energielabel is het gemiddelde energielabel gestegen naar een label  B.

woningstichting-voerendaal - logo -

In het energieakkoord is afgesproken dat in 2020 alle corporatiewoningen gemiddeld een energielabel B moeten hebben. Naast dat Woningstichting Voerendaal al ruim op tijd voldoet aan de afspraken uit het energieakkoord is het voor de portemonnee van de huurders ook gunstig. Energiekosten zijn naast de huur de grootste kostenpost voor huurders. Dat is vooral te merken als na een lange en koude winter de eindafrekening volgt. Aan dat gegeven kunnen we niks veranderen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er uiteindelijk minder gas verbruikt wordt.

In maart 2015 ontving Woningstichting Voerendaal al een landelijke prijs voor de grootste verbetering in energiebesparing van woningcorporaties in Nederland. Van 2011 tot 2015 is het energieproject Meer met Minder in Voerendaal uitgevoerd met als doel om het woningbezit energiezuiniger te maken en dat is gelukt. Meer informatie over ons energieproject Meer met Minder vindt u hier.

 

Film TVL, en verder nog andere films van de gemeente Voerendaal.( klik op onderstaande link )

http://www.bizznet.tv/Woningstichting-Voerendaal-TLV.html