Wist u dat:

Nieuws van Vanhier Wonen

 

 

 

 

 

 

23-09-2021

Verandert er iets in uw leven? Check de huurtoeslag!

Betalingsachterstand.

Het is belangrijk dat u de huur iedere maand op tijd betaalt. De huur voor uw woning moet uiterlijk voor de eerste dag van de maand zijn overgeschreven.
Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw huurbetalingen. Een huurachterstand kan immers snel oplopen.Als er sprake is van huurachterstand,
doorlopen we een aantal stappen:
 • 1 Herinnering

  Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald, dan proberen wij zo snel mogelijk met u in contact te komen om u te bewegen alsnog de
  huur te betalen. Tevens sturen wij u binnen een week een herinnering. In deze herinnering verzoeken wij u de huur alsnog aan ons over te maken.
  Mocht u al vaker een eerste herinnering van ons hebben gehad dan wordt deze stap overgeslagen en ontvangt u van ons direct een aanmaning!
  • Hoe kan ik een betalingsregeling afsluiten?

  • Lukt het u niet om op tijd te betalen? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Samen gaan we kijken naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm
  • van een betalingsregeling.
   U kunt een afspraak maken met onze woonconsulent of incassomedewerker. Er kan altijd een regeling worden getroffen, maar als voorwaarde geldt
  • dat de huur van de lopende maand wordt betaald en de vordering niet uit handen is gegeven aan de deurwaarder.
   Bespreek uw zaken dus in een zo vroeg mogelijk stadium met ons, zodat we u kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.
 • 2  Aanmaning

  Wanneer er geen betaling volgt op onze herinnering, krijgt u van ons een aanmaning. Volgt binnen 14 dagen geen betaling, dan zijn wij genoodzaakt de
  vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder en start een formeel traject. U betaalt dan naast de huur ook de incassokosten.
  Neem dus direct contact met ons op als u een probleem krijgt met het betalen van de huur. Wacht niet, want hoe hoger uw huurachterstand oploopt,
  hoe groter de problemen worden. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. Dit zou een betalingsregeling kunnen zijn. Die is kosteloos.
  In dat geval betaalt u elke maand een bepaald bedrag extra naast de lopende huur om de huurachterstand af te lossen. Ook kunnen wij u doorverwijzen
  naar de hulpverleningsinstanties.
 • 3  Deurwaarder

  Hebben wij de deurwaarder ingeschakeld, dan zijn de kosten van de deurwaarder voor u. In het uiterste geval kunnen wij u dwingen de woning te verlaten.
  Tijdens deze periode dient u contact op te nemen met de deurwaarder en niet met Vanhier Wonen.

   

Hoe kom ik aan een huurwoning?

 

 

 

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning of wilt u weten hoe u in de toekomst in aanmerking komt voor een sociale huurwoning?
Wij informeren u graag over een paar spelregels waarmee u te maken krijgt in uw zoektocht naar een huurwoning, en wat u moet
doen om in aanmerking te komen voor een woning..
Passend toewijzen.
Om de sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, staat in de Woningwet dat woningcorporaties (en dus ook Vanhier Wonen),
de woningen passend moeten toewijzen. Passend toewijzen betekent dat de woningen die worden verhuurd moeten passen bij het inkomen
en de grootte van het huishouden van de huurder. Daarmee wordt voorkomen dat mensen met een laag inkomen terecht komen in een
te dure woning. De overheid wil hiermee de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden..
Aanbod via Thuis in Limburg.
Alle woningen van Vanhier Wonen worden aangeboden via Thuis in Limburg. Op de website www.thuisinlimburg.nl staat het grootste aanbod huurwoningen van Limburg. Dus niet alleen van Vanhier Wonen, maar ook van vele andere woningcorporaties in Limburg.
Wanneer u, nu of in de toekomst,op zoek bent naar een huurwoning kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij Thuis in Limburg en
een zoekprofiel aanmaken. U ontvangt dan e-mails wanneer er woningen beschikbaar staan die voldoen aan uw woonwensen en passen
bij uw inkomen en huishoudgrootte. Via de site kunt u vervolgens reageren op een woning. Inschrijven bij Thuis in Limburg is geheel
vrijblijvend en gratis. Vanaf het moment dat u ingeschreven staat begint u met het opbouwen van inschrijftijd.  
Gereageerd op een woning.
Nadat een woning op Thuis in Limburg gepubliceerd heeft gestaan wordt een kandidatenlijst samengesteld op basis van de inschrijftijd.
Diegene die als langste ingeschreven staat komt bovenaan te staan. Wanneer u op een woning reageert op Thuis in Limburg bestaat de kans dat
 wij u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Voordat wij een kandidaat uitnodigen voor een kennismakingsgesprek controleren wij of deze
aan alle voorwaarden voldoet om de woning ook daadwerkelijk te mogen huren. Wij vragen onder andere om de meest recente inkomensverklaring
van de Belastingdienst, een recente loonstrook, een verhuurdersverklaring en een uitdraai van de gemeentelijke basisadministratie met uw
woonhistorie. In de advertentie van de woning wordt duidelijk aangegeven welke gegevens wij van u nodig hebben. Wanneer deze gegevens niet

beschikbaar zijn wordt de kandidaat overgeslagen voor de woning. Wanneer na het kennismakingsgesprek blijkt dat we u daadwerkelijk een aanbod

voor de woning mogen doen, mag de woning bezichtigd worden. Wanneer u vervolgens besluit om de aangeboden woning te huren, dan wordt de

huurovereenkomst getekend. 

Verleng uw inschrijving.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw inschrijving bij Thuis in Limburg geldig blijft. Elk jaar krijgt u een paar weken voordat uw inschrijving
verloopt, een e-mail van Thuis in Limburg om uw inschrijving te verlengen. Wanneer u dat niet doet, wordt u automatisch uitgeschreven.
Uw inschrijving vervalt ook wanneer u via Thuis in Limburg een woning accepteert, uw zoektocht is tenslotte geslaagd! Wij raden u aan om,
wanneer u een woning accepteert, u direct weer in te schrijven als woningzoekende. Niet omdat wij willen dat u opnieuw gaat verhuizen,
maar omdat het een prettig idee is om – wanneer de situatie zich voordoet – wel weer snel in aanmerking te kunnen komen voor een andere woning. 

Buurtbemiddeling leidt tot een oplossing!

Nederland is nu eenmaal een dichtbevolkt land. En hoe dichter mensen bij elkaar wonen, hoe makkelijker irritaties kunnen ontstaan. Meestal gaat het (gelukkig) om kleinere irritaties, zoals geluidsoverlast, hondenpoep, zwerfafval of een auto die altijd juist voor uw deur geparkeerd staat, terwijl er voor de deur van de eigenaar van de auto ook plek is.
Samen oplossen
Vaak helpt het om met elkaar te praten, en samen naar een oplossing te zoeken. Het liefst op een rustig moment, en ook op een rustige manier. Dus niet wanneer u boos bent of haast hebt. Door te luisteren naar elkaars verhaal en te proberen om begrip te tonen voor de ander, kunt u vaak samen tot een oplossing komen waar u beiden achter staat. Op de website www.problemenmetjeburen.nl kunt u tips vinden voor een zo prettig mogelijk gesprek.
Buurtbemiddeling helpt
Helaas is zo’n gesprek niet voor iedereen even makkelijk. De emoties kunnen soms hoog oplopen en dan kan er een situatie ontstaan dat u er samen niet meer uit komt. In zo’n geval kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Vrijwel iedere gemeente werkt met buurtbemiddelaars. Dat zijn getrainde vrijwilligers die buren helpen om met elkaar in gesprek te gaan en samen tot een goede oplossing te laten komen.
Voor wie?
Buurtbemiddeling is gratis en is er voor iedereen die in een conflictsituatie zit of dreigt te komen. Het is wel belangrijk dat alle betrokken partijen vrijwillig deelnemen. Ook moeten alle partijen nadenken over mogelijke (gezamenlijke) oplossingen die voor iedereen haalbaar en aanvaardbaar zijn.
Wanneer geen buurtbemiddeling?
Met ernstigere zaken zoals agressie, verslaving, psychiatrische of relationele problemen kunt u niet bij buurtbemiddeling terecht. Daarvoor kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk of de politie.
Waar kunt u terecht?
Woont u in de gemeente Voerendaal,? Dan kunt u contact opnemen met Impuls: buurtbemiddelingimpulskerkradenl. U kunt natuurlijk ook gewoon contact opnemen met Vanhier Wonen. Wij kunnen u helpen om in contact te komen met buurtbemiddeling in uw gemeente.
Buurtbemiddeling zoekt nieuwe vrijwilligers
Buurtbemiddeling heeft altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Om buurtbemiddelaar te worden is een gezonde dosis enthousiasme nodig. U krijgt een goede introductie, een basistraining, begeleiding tijdens de uitvoering van het werk en verdere scholing op maat. Een aantal buurtbemiddelaars is tevens mediator. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Romy Postulart, coördinator Buurtbemiddeling. Telefonisch 045 – 545 6351 of via e-mail buurtbemiddelingimpulskerkradenl

Een klacht of reparatieverzoek tijdens de zomerperiode?

Tijdens de zomervakantie is Vanhier Wonen gewoon bereikbaar. Wij doen ons uiterste best om u ook tijdens de zomerperiode zo snel mogelijk
te helpen wanneer u een klacht of reparatieverzoek hebt.
Tijdens de vakantieperiode kan het echter misschien iets langer duren dan u van ons gewend bent. Dit kan komen omdat sommige partijen
waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld aannemers, met vakantie zijn, of omdat een collega juist net op dat moment verlof heeft.
Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen en vragen hiervoor uw begrip.
Wij wensen u een fijne, zonnige zomer!

 

Schade aan uw inboedel door wateroverlast? Neem contact op met uw inboedelverzekering.

Publicatiedatum: 20-07-2021

Zoals u weet hebben we in onze regio de afgelopen week te maken gehad met extreme wateroverlast. Gelukkig zijn al onze bewoners ongedeerd en zijn we, op een paar ondergelopen kelders en lekkages na, gespaard gebleven van de rampspoed die in veel dorpen in de buurt heeft plaatsgevonden. We zijn natuurlijk heel blij dat de schade aan onze woningen minimaal is, maar toch is het vervelend voor de huurders die water in de kelder hebben gehad of een lekkage hadden. Misschien zijn er spullen verloren gegaan of onbruikbaar geworden.

Vergoeding via inboedelverzekering

Vanhier Wonen adviseert al haar huurders om een inboedelverzekering af te sluiten. Voor nieuwe huurders is dit zelfs verplicht! Vanhier Wonen is namelijk niet verantwoordelijk voor het uitkeren van een vergoeding voor schade aan uw bezittingen die is ontstaan door hevige regenval. U kunt bij de verzekeraar van uw inboedelverzekering terecht om aanspraak te maken op schadevergoeding als gevolg van de wateroverlast. Ook zogenaamde gevolgschade door het uitvallen van elektriciteit en andere voorzieningen valt in veel gevallen onder de dekking van de inboedelverzekering.

Eigen verantwoordelijkheid

Voordat een verzekeraar besluit om de opgelopen schade (deels) te vergoeden, zal hij eerst willen beoordelen of u er alles aan hebt gedaan om de schade te voorkomen. Wanneer u bijvoorbeeld ramen open hebt laten staan, dan zal de verzekeraar minder snel geneigd zijn om de opgelopen schade te vergoeden en draait u helaas zelf voor de kosten op…

Check uw polisvoorwaarden

Om precies te weten waar u recht op hebt in geval van schade door wateroverlast, adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering goed na te lezen. Hierin staat in welke situaties uw verzekeraar de schade wel vergoedt en wanneer niet.

Schade aan uw woning

Heeft u schade aan uw woning? Dit kunt u bij ons melden, wij zullen de schade dan bekijken en beoordelen wie verantwoordelijk is voor de schade en het oplossen van de storing. U kunt dit bij ons melden via een reparatieverzoek op onze website, via e-mail of via telefoon.

 

Bespaar mogelijk honderden euro’s per jaar met
De Voorzieningen Wijzer.
Veel huurders hebben moeite om iedere maand opnieuw de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig wonen we in Nederland en is er veel geregeld voor mensen die moeite hebben om rond te komen. Denk aan toeslagen, gemeentelijke minimaregelingen, de keuze voor een passende zorgverzekering of een goedkopere energieleverancier. Maar hoe weet u nu waar u recht op hebt en, nog belangrijker, hoe u een bepaalde regeling aanvraagt? Vanhier Wonen wil haar huurders hier graag bij helpen en daarom gaan wij aan de slag met De Voorzieningen Wijzer.

 

 

Waarom deelnemen?

De Voorzieningen Wijzer is een zeer succesvol hulpmiddel om uw financiële situatie op orde te krijgen en te houden. Zo ontstaat er minder risico op schulden. Mensen die al hebben deelgenomen aan De Voorzieningen Wijzer hebben gemiddeld meer dan € 500 per jaar bespaard! Dat scheelt een hoop en geeft direct ruimte en rust in uw hoofd.

Zo werkt het

Vanhier Wonen gaat mensen benaderen die het financieel moeilijk hebben. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek gaat woonconsulente Judith Quaedackers samen met u kijken hoe bespaard kan worden en brengt zij in kaart waar u recht op hebt. Judith gebruikt hiervoor een slimme applicatie van De Voorzieningen Wijzer die alle (gemeentelijke) regelingen en toeslagen kent en dient direct de aanvragen in of zorgt dat een van haar collega’s u verder kan helpen.

Voor wie?

Alle huurders van Vanhier Wonen krijgen de mogelijkheid om met persoonlijke ondersteuning hun financiële situatie te inventariseren. We benaderen eerst huurders die het al moeilijk hebben, maar wanneer u denkt dat De Voorzieningen Wijzer ook ú kan helpen om uw financiën beter op orde te krijgen, dan kunt u ook zelf contact met ons opnemen. Ook veel gemeentes in de regio Parkstad gebruiken De Voorzieningenwijzer, waaronder de Gemeente Voerendaal en de gemeente Beekdaelen. Wanneer u geen huurder bent van Vanhier Wonen maar toch hulp nodig hebt met uw financiën, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de gemeente waar u woont. Meer informatie vindt u op de website www.devoorzieningenwijzer.nl.

 

aaaa Vanhier Wonen – adv OnderOns jaarverslag 2020- HBV –

Beste site bezoekers de moeite waard om eens te bekijken zeer intresant.

Klik op onderstaande link.

20210519_Hitte-en-hittestress_presentatie

Beste site Bezoeker klik eens op de link belangrijk nieuws…… Groetjes,  

Bijgaand een link met de laatste info van Aedes over het huurbeleid 2021.

 https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/huurbeleid-in-2021.html

Anders kopiëren in….  GOOGLE…

 

Heerlijk, een huurwoning met een tuin; dat wordt genieten van de aankomende zomer! Maar een tuin brengt ook verplichtingen met zich mee.

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin die bij uw huurwoning hoort. In het huurrecht staat zelfs omschreven

dat het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen zodanig dient te worden uitgevoerd dat het geheel een verzorgde indruk

maakt. Logisch, want iedereen woont immers graag in een buurt waar het schoon en netjes is. Daarom is het voor uzelf en uw buren belangrijk

dat de tuin wordt bijgehouden. Dit kunt u doen door:

 • Regelmatig het gras te maaien
 • Onkruid te verwijderen; niet alleen in de tuin maar ook tussen tegels
 • Bomen, heggen en hagen regelmatig te snoeien
 • Beplanting die is doodgegaan te vervangen
 • Erfafscheidingen goed te onderhouden
 • Uw tuin vrij te houden van afval

Brandgang hoort er ook bij

Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat een eventuele brandgang achter uw woning goed onderhouden wordt.

Vanhier Wonen zorgt ervoor dat de brandgangen onkruidvrij worden gehouden, maar u bent als bewoner verantwoordelijk

voor het snoeien van de heg én voor het verwijderen van het snoeiafval. Omdat een brandgang altijd goed bereikbaar

moet zijn in geval van calamiteiten, mogen er geen spullen neergezet worden. De brandgang is dus geen opslagplaats

voor containers of een verzamelplek voor afval.

Goede buren

Wie veel tijd buiten doorbrengt, komt gemakkelijk in contact met de buren. Hartstikke gezellig, maar soms kunnen er

helaas ook irritaties ontstaan. Daarom doet Vanhier Wonen een beroep op uw eigen redelijkheid: probeer overlast voor

uw buren te voorkomen door rekening met elkaar te houden. Maak bijvoorbeeld niet te veel lawaai en voorkom dat de

rook van uw barbecue of vuurkorf de tuin van uw buren inwaait. En gebeurt er onverhoopt toch een keer iets waar u zich

niet prettig bij voelt? Maak dan een praatje met uw buren, dan wordt het probleem vast snel opgelost.

 

                        Vanhier Wonen.

 

U kent Vanhier Wonen misschien wel als de woningcorporatie uit Voerendaal. Maar de activiteiten van

Vanhier Wonen richten zich al enkele jaren tot ver buiten de Voerendaalse kernen. Op dit moment staat

Vanhier Wonen in de startblokken om Banholt en Sint Geertruid nog aantrekkelijker te maken voor haar

inwoners.Levensloopbestendig wonen in Banholt en Sint GeertruidIn Banholt liggen plannen om

5 levensloopbestendige woningen te realiseren in het plan “Mheerderweg Noord”. Deze komen te liggen

achter de Mheerderweg, in het verlengde van de St. Gerlachusstraat. Ook aan de Laathof in Sint Geertruid

zijn plannen om 5 levensloopbestendige woningen te bouwen.Levensloopbestendig wil zeggen dat huurders

op alle momenten van hun wooncarrière in deze woningen kunnen wonen. De wonin-gen zijn dus niet alleen

geschikt voor starters en kleine gezinnen, maar ook voor senioren en voor mensen met een lichamelijke

beperking en/of een zorgvraag. Op dit moment zijn Vanhier Wonen en de gemeente Eijsden-Mar-graten in

gesprek over de vergunningen, maar de verwachting is dat de bouw eind 2021 kan starten. Thuis in Limburg

De woningen zullen te zijner tijd via Thuis in Limburg verhuurd worden. Wanneer u eventueel in aanmerking

wilt komen voor deze woningen is het alvast aan te raden om u in te schrijven als woningzoekende bij

Thuis in Limburg (www.thuisinlimburg.nl). Dit is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Over Vanhier WonenVanhier Wonen is een corporatie met ongeveer 1120 woningen, die zich als maatschappelijk

ondernemer inzet voor de Zuid-Limburgse woningmarkt. De activiteiten van Vanhier Wonen zijn gericht op het

ontwikkelen, verhuren en beheren van sociaal on-roerend goed. Vanhier Wonen richt zich vooral op het bieden

van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt. Wonen is voor ons meer dan alleen

woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werk-gebied.

Meer informatie over Vanhier Wonen vindt u op de website.

                                   Vanhier Wonen nu ook in de gemeente Eijsden-Margraten.                      

                                                          www.vanhierwonen.nl

 

Vanhier Wonen scoort boven landelijk gemiddelde
in kwaliteitsonderzoek.

Publicatiedatum: 14-04-2021

Léon Creugers (links) ontvangt van accountmanager Thijs van Geenen het KWH-label

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) heeft het afgelopen jaar een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd voor Vanhier Wonen. We zijn trots om u te kunnen melden dat Vanhier Wonen bijzonder goed heeft gescoord in dit onderzoek. Dinsdag 13 april mocht onze directeur, Léon Creugers, namens Vanhier Wonen het KWH-label in ontvangst nemen van Thijs van Geenen (accountmanager van het kwaliteitscentrum). De heer Geenen gaf daarbij aan dat het niet zo vaak voorkomt dat een corporatie het eerste jaar al zo hoog scoort.

Tevreden huurders

Om voor dit label in aanmerking te komen heeft het KWH de afgelopen tijd veel van onze huurders benaderd met de vraag om hun oordeel te geven over de prestaties van Vanhier Wonen. Deze feedback hebben zij meegenomen in het onderzoek om tot een eindoordeel te komen. Vanhier Wonen heeft een gemiddeld rapportcijfer van maar liefst een 8,1 behaald:

Onderdeel Vanhier Wonen Landelijk tevredenheid
Algemene dienstverlening 7,7 7,3 89%
Woning zoeken 8,2 7,8 100%
Nieuwe woning 8,3 7,8 100%
Huur opzeggen 7,8 8 88%
Reparaties 8,1 7,9 93%
Onderhoud 8,2 7,6 100%

 

Blijven verbeteren

“Betekent dit dat alles goed gaat? Nee, zeker niet, maar door deze cijfers en door de opmerkingen die wij krijgen proberen wij onze dienstverlening constant te verbeteren”, zegt Peter Ravestein (Manager Wonen bij Vanhier Wonen) in een reactie op de bekendmaking van de KWH-cijfers.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op wanneer u meer wilt weten over het KWH en/of het onderzoek. Uiteraard kunt u ook de website www.kwh.nl raadplegen.

Vaals nu ook Vanhier Wonen.

Vaals nu ook Vanhier Wonen.

 

Op 24 maart jl. hebben wethouder Coenen namens de gemeente Vaals en directeur-bestuurder Léon Creugers van Vanhier Wonen,
onder toeziend oog van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Wil Sijstermans, de handtekeningen gezet onder de
koopovereenkomst van de voormalige Esso-locatie in het centrum van Vaals. Vanhier Wonen gaat op deze locatie 34 grotendeels
levensloopbestendige appartementen en woningen realiseren. Alle 34 woonruimtes zijn voor de verhuur en met name gericht
op starters en jonge gezinnen en mensen die levensloopbestendig willen gaan wonen. Deels onder de woningen komt een
parkeerplaats voor de bewoners. Het bijzondere aan het plan is dat tussen de woonblokken een brede doorgang met veel groen
vanaf de Maastrichterlaan richting het Von Clermontpark is voorzien.
Wethouder John Coenen: “We zijn ontzettend blij dat een woningcorporatie uit Voerendaal de potentie van Vaals ziet, want door de
vastzittende woningmarkt zijn er momenteel nauwelijks woningen beschikbaar voor starters en jonge gezinnen. Daarnaast creëren
we met dit plan een uitnodigende binnenkomer van het centrum van Vaals. Dus niet alleen een jonger woningaanbod, maar ook een
frisse entree.” Léon Creugers sluit zich daarbij aan: “We zijn trots en verheugd dat wij in het mooie Vaals samen met de gemeente
en hulp van de provincie dit bijzondere project kunnen realiseren.” 
Weeknieuws Woonbond

Armoedecoalitie: verbeter bestaanszekerheid

19/03/21
Een miljoen mensen in Nederland heeft een te laag inkomen om vaste lasten-zoals de huur en de energierekening- te betalen. De Landelijke Armoedecoalitie roept het nieuwe kabinet daarom op om nú het verschil te maken en financiële bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren.
Lees meer »

Woonbond: nieuw kabinet moet wooncrisis aanpakken

18/03/21
Het oplossen van de wooncrisis was een belangrijk thema deze verkiezingen. Een komend kabinet moet de wooncrisis echt aanpakken.
Lees meer »

Tien jaar ‘Europagrens’ in Huurpeil 1

17/03/21
Een dossier over leefbaarheid en een nieuwe wijkaanpak. Een analyse van tien jaar ‘Europagrens’ voor toegang tot sociale woningen. Kinderrechten versus de wooncrisis.  En een vooruitblik op de huursector als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven. Hiermee pakt Huurpeil uit in het eerste nummer van dit jaar.
Lees meer »

Verkiezingen, wat willen partijen met huren?

15/03/21
Vandaag openen de stembussen. Een goed moment om nog even op een rijtje te zetten wat partijen van plan zijn met huren en woningzoekers. We kijken daarvoor naar de doorrekeningen van de plannen door het CPB en naar het woonkieskompas.
Lees meer »

Achterstallig onderhoud: WOZ daalt 9,8%

15/03/21
De WOZ-waarde omlaag vanwege achterstallig onderhoud, na collectief bezwaar door bewoners. Dat realiseerde Huurdersbelangenvereniging De Zweekhorst in Apeldoorn.
Lees meer »

Vocht en schimmel in huis kunnen problemen geven voor de gezondheid, bovendien ziet het er ook niet fraai uit. Gelukkig zijn vocht en schimmel in de meeste gevallen te voorkomen door eigen gedrag te veranderen. De twee belangrijkste tips hierbij zijn ventileren en verwarmen. Door te ventileren komt er frisse lucht binnen die vocht van binnen opneemt en weer mee naar buiten neemt. Daarnaast kan warme lucht meer vocht bevatten dan koude lucht en slaat vocht minder snel neer in de woning. Daarbij is het zo dat droge lucht sneller opwarmt dan vochtige lucht en kost het dus meer energie om een vochtige ruimte te verwarmen. Een goede reden dus om de woning aangenaam te verwarmen, ook wanneer er een raampje open staat voor de ventilatie. Een aantal tips:
 • Ventileer uw woning 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zet in alle vertrekken een  ventilatierooster of een raampje op een kier om ventilatielucht toe te laten. Denk er aan om ventilatieroosters af en toe schoon te maken. Indien mechanische afzuiging aanwezig is in de woning, laat deze dan altijd aan staan ook wanneer er niemand thuis is.
 • Bij koken, douchen en na het slapen is het soms nuttig om snel heel veel lucht te verversen, dit doet u door  de ramen en deuren voor korte tijd wijd open te zetten.
 • Lucht uw woning twee keer per dag, minimaal 15 minuten, door ramen en/of deuren tegen elkaar open te zetten.
 • Verwarm uw woning goed en gelijkmatig en zorg dat het niet afkoelt onder de 15 graden Celsius.
 • Verwijder schimmel zo snel mogelijk. Met een borstel en een sopje van heet water en soda komt u een heel eind. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de schimmel.
Heeft u vragen hierover, neemt u dan gerust contact met ons op.  

 

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. 
De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk.

‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbond directeur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen.

Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afgeschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Huurverlaging.

Voor een groep huurders met een hoge huur en laag inkomen bij corporaties blijft de eenmalige huurverlaging van kracht.

 

Vanhier Wonen staat in de startblokken om Klimmen nog aantrekkelijker te maken voor haar inwoners. Vanhier Wonen en de gemeente Voerendaal hebben een koopovereenkomst gesloten voor de bouw van een appartementencomplex op de hoek Houtstraat/Dr. Poelsstraat te Klimmen. Op donderdag 11 februari nam directeur-bestuurder Léon Creugers (midden op de foto) onder het toeziend oog van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Wil Sijstermans (rechts op de foto), de koopovereenkomst in ontvangst van wethouder Peter Thomas (links op de foto) van de gemeente Voerendaal. In het appartementencomplex komen 20 sociale huurwoningen. Dit project zorgt voor doorstroming in de woningmarkt en biedt zo indirect ook kansen voor gezinnen en starters. Dat is voor behoud van een leefbare gemeenschap erg belangrijk.

De woningen zullen ter zijner tijd via Thuis in Limburg verhuurd worden. Wanneer u eventueel in aanmerking wilt komen voor deze woningen is het alvast aan te raden om u in te schrijven als woningzoekende bij Thuis in Limburg.

                                                Lokale lasten huurders stijgen hard.

13 januari 2021
In veel grote gemeenten gaat de afvalstoffenheffing omhoog. Daardoor stijgen de lokale lasten voor huurders met gemiddeld 8%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die lokale heffingen in 40 grote gemeenten onderzocht.
Afvalcontainers met euro's

                    De afvalstoffenheffing gaat in veel gemeenten omhoog. 

In 34 van de 40 grote gemeenten zijn huurders dit jaar meer geld kwijt aan lokale heffingen dan vorig jaar. In de zes andere gemeenten blijven de tarieven gelijk of gaan ze juist omlaag.

       Gemiddelde stijging voor huurders 8%.

In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens met een huurwoning gemiddeld € 390 aan lokale heffingen, 29 euro méér dan in 2020. Dat de lokale lasten met gemiddeld 8% stijgen is al jaren niet meer voorgekomen. 

In aantal gemeenten veel hogere stijging.

De sterkste stijging in euro’s treft huurders in gemeente Westland. Zij gaan 99 euro meer betalen. In Amersfoort is de procentuele stijging het sterkst: 25,7% erbij betekent daar dat de rekening 78 euro hoger wordt. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht moeten huurders 60 tot 70 euro meer gaan betalen. Ook huurders in Leiden en Middelburg zien de rekening met meer dan 50 euro omhoog gaan. 

 Afvalstoffenheffing oorzaak.

De afvalstoffenheffing is dé veroorzaker van de stijgende lasten voor huurders. Die gaat met gemiddeld 9,1% omhoog. Naast afvalstoffenheffing betalen huurders in 26 van de 40 gemeenten rioolheffing. Die wordt gemiddeld 2,1% duurder. De OZB –een lokale belasting die uitsluitend aan huiseigenaren wordt opgelegd– stijgt met gemiddeld 5,1%.

Stijging voor huiseigenaren 6,2%.

Omdat de afvalstoffenheffing sterker stijgt dan de OZB pakt de procentuele stijging van lokale heffingen voor huurders hoger uit dan voor huiseigenaren. Huurders in grote gemeenten gaan gemiddeld  8% meer betalen, huiseigenaren 6,2%.

Cijfers over kleine gemeenten en waterschappen later bekend.

Hoe de stijging van de lokale lasten eruitziet voor huurders in kleinere gemeenten blijkt later dit jaar. Nadat alle overheden hun tarieven hebben vastgesteld verschijnt de Atlas van Lokale Lasten. Die biedt een compleet overzicht van wat huurders en huiseigenaren aan hun gemeente moeten betalen én wat zij moeten afdragen aan waterschap en provincie. Dat verschilt per gemeente sterk.

Goedkoopste en duurste grote gemeente.

Ook de 40 grote gemeenten verschillen sterk in de tarieven die zij hanteren. Huurders in Nijmegen zijn op jaarbasis € 38 euro kwijt aan lokale heffingen,  in Zaanstad is dat maar liefst € 621. De andere grote gemeenten zitten daar met hun tarieven tussenin.

De Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten(externe link) en de Atlas van Lokale Lasten zijn uitgaven van  COELO, het Centrum voor Onderzoek en Economie van de Lagere Overheden(externe link).  Dat is een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

                                                     BETAALBAARHEID.

   Onderons januari 2012.

 20210127_194211_Januari 2021 =nr 1

 

Belastingdienst zat inderdaad fout bij Gluurverhoging

22/01/21
In het hoger beroep van de staat en de Belastingdienst over de Gluurverhoging (de inkomensafhankelijke huurverhoging) bevestigt de rechtbank dat de Belastingdienst inderdaad fout zat in de periode 2013 tot en met april 2016.
Lees meer »

Steeds meer steun voor aanpakken huurprijzen vrije sector

22/01/21
Woningeigenaren moeten niet zwaarder worden belast, maar huurders moeten worden ontzien als het gaat om hoge huurkosten. Dit geeft huurders ruimte om te sparen en de kans door te stromen naar een koopwoning. Vooral middenhuur moet worden gereguleerd, aldus CDA-Kamerlid Terpstra.
Lees meer »

Weg met de wooncrisis, mail de politiek!

21/01/21
Samen met DeGoedeZaak voert de Woonbond campagne voor betaalbare huurwoningen, het wegwerken van wachtlijsten voor sociale huur, en het aanpakken van huisjesmelkers. Wij willen dat de politiek weer gaat werken voor huurders en woningzoekenden.
Lees meer »

Warmtetarieven blijven ongeveer gelijk

19/01/21
De grote warmteleveranciers hebben hun warmtetarieven voor dit jaar bekend gemaakt. Uit analyse van de Woonbond blijkt dat de totale warmtekosten voor huishoudens min of meer gelijk blijven aan die van afgelopen jaar.
Lees meer »

Recente inkomensdaling? Vraag huurverlaging aan

11 januari 2021

In 2021 hebben huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur die een sociale huurwoning huren bij een corporatie recht op huurverlaging. 

Huurders die in 2019 al in de inkomenscategorie zaten voor huurverlaging krijgen automatisch een voorstel voor huurverlaging. Huurders die in 22020 door een inkomensdaling in deze categorie terecht kwamen, moeten de huurverlaging zelf aanvragen. Corporaties beschikken namelijk niet over de inkomensindicaties van 2020, omdat deze nog niet door de belastingdienst zijn vastgesteld. 

Modelbrief aanvragen huurverlaging

In dit overzichtsartikel kunnen huurders makkelijk terugvinden of ze recht hebben op huurverlaging. Er wordt gekeken naar inkomen, hoogte van de huur en type huishouden. Het aanvragen van de huurverlaging kan met behulp van deze modelbrief. Omdat het van belang is hoe groot uw huishouden is, moet u ook een verklaring meesturen waarin u opschrijft uit hoeveel personen uw huishouden bestaat.

Automatisch aanbod

Huurders die al in 2019 in de categorie voor huurverlaging vielen, krijgen uiterlijk 1 april een voorstel tot huurverlaging van hun woningcorporatie.

Commerciële sector

Helaas heeft de minister er niet voor gekozen om huurders met een laag inkomen en hoge huur in de commerciële sector met een huurverlaging tegemoet te komen. De Eerste Kamer nam een motie aan waardoor de regering voor de huurverhoging in 2021 moet aantonen wat zij wel voor deze groep huurders kan betekenen.

BETAALBAARHEID
ANP
 

Het verschil in wat kopers en huurders aan hun huis kwijt zijn loopt alsmaar verder op. Die trend omdraaien zou goed zijn voor de Nederlandse welvaart, schrijft De Nederlandsche Bank.

Starters die aangewezen zijn op een huurwoning in de vrije sector, zijn voor een vergelijkbare woning aanzienlijk duurder uit dan startende kopers, ziet de toezichthouder. De koper lost daarbij af en bouwt zo vermogen op.

En door de jaren heen wordt dit verschil alleen maar groter, schrijft DNB. Dit komt doordat de hypotheeklasten van kopers niet stijgen, terwijl de huur doorgaans ieder jaar mee stijgt met minimaal de inflatie.

Het verschil aan kosten voor huur- en koopstarters als percentage van de WOZ-waarde

NOS
 

De toezichthouder heeft een aantal belastingmaatregelen in gedachten om het verschil te verkleinen. Zo zou de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd kunnen worden. Een andere mogelijkheid is een verhoging van het eigenwoningforfait. Dat is het percentage van de WOZ-waarde dat voor de belastingaangifte boven op het inkomen wordt geteld.

Een derde optie is de eigen woning stapsgewijs verplaatsen naar box 3. Het zou betekenen dat huizenbezitters vermogensbelasting moeten betalen over het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld. Huurders die vermogen opbouwen door te sparen of te beleggen, betalen die belasting ook, redeneert DNB.

Welvaart?

De maatregelen zouden volgens DNB een potentiële welvaartstoename voor de Nederlandse economie als geheel opleveren. De toezichthouder noemt minder schulden bij huishoudens, een beter gespreid vermogen, meer flexibiliteit om te verhuizen en een stabielere economie.

DNB-president Klaas Knot roept al jaren op om belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet heeft daar een eerste stap in gezet door de hypotheekrenteaftrek de komende tijd jaar op jaar te verlagen.

Geachte huurders,

Sinds de woningwet 2015 wordt meer van huurdersorganisaties in
de corporatiesector gevraagd. Op grond van de woningwet 2015
hebben huurders (alle huurders, dus zowel die met een sociale als
met een commerciële verhuurder) het recht op informatie van hun
verhuurder, het recht op overleg én om advies uit te brengen over
het beleid van de verhuurder.
De Huurdersbelangenvereniging Voerendaal (HBV) met een bestuur
dat bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers (huurders) heeft constructief en regelmatig overleg met Van hier Wonen als verhuurder,
de wethouder en de politiek van de gemeente Voerendaal.
Door Covid-19 is het ook voor ons moeilijk om persoonlijk contact
met u opte nemen. Dat wil niet zeggen dat we achter de schermen
niks doen. Ons doel is om het maximale voor onze huurders te
bereiken. Dit vooral in de Prestatieafspraken met Van hier Wonen en
gemeente Voerendaal. We kunnen dit niet alleen. Uw steun hebben
we hard nodig!! Wordt daarom gratis lid van de huurdersbelangenvereniging. Op onze site kunt u zich gratis aanmelden. 
Wij rekenen op uw steun!
Bedankt voor uw vertrouwen.

Bestuur, Huurdersbelangen Vereniging Voerendaal
www.hbv-voerendaal.nl

 Van hier Wonen heeft het prachtige nieuwbouwcomplex Beekstaete te Schinveld opgeleverd. Een aanwinst voor de gemeente Beekdaelen.

 

Complex Schinveld.

CCF_000005(1) Leon Creugers.

Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Voerendaal!

Je bent een held!

Bedankt dat je deze actie start om ervoor te zorgen dat jouw gemeenteraad zich uitspreekt tegen de wooncrisis! Deze winter stellen de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s vast voor de Tweede Kamerverkiezingen op 21 maart. Dit is onze kans om daarop invloed uit te oefenen. Ons doel is de meest effectieve maatregelen voor de aanpak van de wooncrisis in zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s te krijgen. Zo kan een nieuw kabinet volle bak aan de slag met de oplossingen. Hierbij is druk van burgers en lokale politici onmisbaar! Daarom is het belangrijk dat de komende weken zoveel mogelijk mensen in gemeenten zich uitspreken.

Het starten van de petitie in jouw gemeente is de eerste stap. Afhankelijk van je beschikbaarheid kun je nog meer doen als actieleider, zoals je gemeenteraad benaderen, (digitale) bijeenkomsten organiseren, of kleine acties op straat uitvoeren. Hier helpen wij je natuurlijk bij. Gedurende de campagne ontvang je mails van ons met tips en tricks. We hebben enthousiaste organizers, materiaal en tools klaar staan om je te ondersteunen in het leiden én winnen van deze actie in jouw gemeente. We helpen je bij het groot maken van deze actie en het benaderen van lokale politici om ervoor te zorgen dat jouw gemeenteraad zich uitspreekt tegen de wooncrisis!

https://www.kerkrade.nl/…/zuid-limburg-zet-in-op-bouwen…

www.regionale-energiestategie.nl

www.klimaatakkord.nl

www.morgenland.nl    –  (  Op weg naar nieuwe energie  )

Kijk eens naar bovenstaande links  ( alles nieuw ) kopiëren en openen in Google. 

Van Hier Wonen.

CCF_000019(1)OK 27 08 2020 – 90 –

Meer mensen recht op huurtoeslag,  –  30 januari 2020.             Een advies van de Woonbond.

 Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In 2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u dan om denken?

Gebruik online rekenhulp om te checken of u toeslag kunt krijgen. Getty Images.

De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde inkomensgrens bestaat niet meer. Voor huurtoeslagontvangers die iets meer gaan verdienen is dat prettig. Wie net boven de grens raakt verliest niet meer meteen alle toeslag. Maar het is ook fijn voor huurders die tot nu toe geen toeslag konden krijgen omdat hun inkomen net boven de grens lag. Die komen in 2020 ook in aanmerking.

Online rekenhulp.

Om te controleren of u in 2020 toeslag kunt krijgen kunt u een proefberekening maken(externe link) op de website van de Belastingdienst. Dat doet u met een rekenhulp die u anoniem kunt invullen. U hoeft niet in te loggen met DigiD. U vult uw jaarinkomen en overige gegevens in en de rekenhulp vertelt of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De rekenhulp heeft ook een link naar een scherm waarmee u een inschatting kunt maken van uw inkomen in 2020 (uw toetsingsinkomen).

Aanvragen bij Belastingdienst.

Vraag uw huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. En dus niet bij een dienstverlener of website die geld vraagt om dit voor u te doen. Om toeslag aan te vragen moet u uiteraard wél inloggen met DigiD, op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst(externe link).

Huurtoeslag is een voorschot.

Het toeslagbedrag dat huurders krijgen is lang niet altijd meteen het juiste. Dat komt omdat toeslagen voorschotten zijn, betalingen vooraf dus. Op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht hebt weet de Belastingdienst pas op het moment dat uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Maar dan hebt u het voorschot al gekregen. Als dat te veel was moet u daarna weer terugbetalen.

Voorkomen dat je moet terugbetalen.

Lijkt achteraf terugbetalen u niks? Maak dan meerdere proefberekeningen. Zo kunt u uitvinden welk toeslagbedrag er hoort bij een inkomen dat iets hoger is dan dat van u. Als u toeslag aanvraagt op basis van dat hogere inkomen krijgt u een lager voorschot. Blijkt achteraf dat u daardoor te weinig toeslag kreeg? Dan ontvangt u een nabetaling. Veel mensen vinden dat fijner dan achteraf terugbetalen.

Achteraf aanvragen kan ook/

Wat u ook kunt doen is wachten met aanvragen tot uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Het bedrag dat u dan krijgt is gelijk goed. Huurtoeslag voor 2020 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2021. Maar soms zijn er goede redenen om juist niet te wachten. Bijvoorbeeld: u verwacht dat uw huurprijs -door de huurverhoging van 1 juli 2020- boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 uit gaat komen. In dat geval kunt u beter nu al een aanvraag doen.

HUURTOESLAG.

 Mooi resultaat: gemiddeld energielabel B voor Woningstichting Voerendaal.


Een mooi resultaat voor Woningstichting Voerendaal nu (  Van hier Wonen ). Ons woningbezit heeft sinds november 2016 gemiddeld een energielabel B. Door het opleveren van nieuwbouwwoningen die in plaats zijn gekomen van oude woningen met een slecht energielabel is het gemiddelde energielabel gestegen naar een label  B.

                                                                

In het energieakkoord is afgesproken dat in 2020 alle corporatiewoningen gemiddeld een energielabel B moeten hebben. Naast dat Woningstichting Voerendaal al ruim op tijd voldoet aan de afspraken uit het energieakkoord is het voor de portemonnee van de huurders ook gunstig. Energiekosten zijn naast de huur de grootste kostenpost voor huurders. Dat is vooral te merken als na een lange en koude winter de eindafrekening volgt. Aan dat gegeven kunnen we niks veranderen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er uiteindelijk minder gas verbruikt wordt.

In maart 2015 ontving Woningstichting Voerendaal al een landelijke prijs voor de grootste verbetering in energiebesparing van woningcorporaties in Nederland. Van 2011 tot 2015 is het energieproject Meer met Minder in Voerendaal uitgevoerd met als doel om het woningbezit energiezuiniger te maken en dat is gelukt. Meer informatie over ons energieproject Meer met Minder vindt u hier.

 

Film TVL, en verder nog andere films van de gemeente Voerendaal.( klik op onderstaande link )

http://www.bizznet.tv/Woningstichting-Voerendaal-TLV.html