Links

Op deze link klikken krijg men de site van de Vanhier Wonen

in het Onderons van december 2021.

14 12 2021

 

de nieuwe pomp

de nieuwe pomp

 

pleintje oud

pleintje oud

De waterput bij de oude mijnwerkerskolonie in Voerendaal heeft jarenlang families voorzien van stromend water,
tot de put officieel geen functie meer had. De put verdween en een grasveld kwam in de plaats. Sinds kort staat,
met behulp van oude foto’s en een subsidie van de Provincie, het stukje Limburgs erfgoed echter weer op haar plek.
Wil je zelf ook aan de slag? Provincie Limburg heeft een subsidie voor organisaties en Limburgers met een passie
voor erfgoed en archeologie. Bekijk de voorwaarden op www.limburg.nl/erfgoed

 

 

 

 

Woonbond Weeknieuws

Korting heffing verdampt, druk op afschaffen blijft

7 oktober 2021Door de hogere WOZ-waarde dreigt de beloofde korting op de verhuurderheffing alweer te verdampen. De politieke druk op het afschaffen van de heffing blijft dan ook hoog. Het is maar de vraag of de woonbegroting een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Lees meer

Invloed woningwaarde op huurprijs wordt iets minder

1 oktober 2021De invloed van de hoge huizenprijzen op de huurprijs wordt per 1 januari iets minder. Deze WOZ-waarde blijft wel meetellen in het puntenstelsel, maar met een maximum van 33%. De Woonbond vindt het hoog tijd dat de invloed van de WOZ-waarde op puntenstelsel wordt beperkt, maar had graag verdergaande maatregelen zonder uitzonderingen gezien. Lees meer

Woonbond: bevries de huren van onzuinige woningen

6 oktober 2021De Woonbond roept de Tweede Kamer op om de huren van de onzuinigste woningen te bevriezen en de huurtoeslag te verhogen. Door de stijgende energieprijzen is het nodig om mensen met een laag inkomen en hoge stookkosten te helpen. Lees meer

Gaan ze slopen of renoveren? Ken je rechten

4 oktober 2021Gaan ze je huis slopen, renoveren of verduurzamen? Weet wat je rechten en mogelijkheden zijn. Lees ons webdossier over Sloop en renovatie. Lees meer

Woonbond helpt huurders met huurcontract-check

2 oktober 2021Huurders in de commerciële sector lopen vaak tegen onterechte kosten en vreemde voorwaarden aan bij het tekenen van een huurcontract. De Woonbond helpt huurders daarom met een huurcontract-check. Lees meer

Zo komen we uit de wooncrisis | NOS – 2 –

https://nos.nl/op3/collectie/13877/video/2398227-zo-komen-we-uit-de-wooncrisis

Zo ontstond de wooncrisis | NOS – 1 –

https://nos.nl/op3/collectie/13877/video/2397345-zo-ontstond-de-wooncrisis

Als deze link niet werkt dan copieren en dan plakken in Google….

Welke gegevens hebben we van u nodig bij een eventuele toewijzing in 2021?

                                             Publicatiedatum: 06-01-2021.

Wanneer u reageert op een woning via Thuis in Limburg bestaat de kans dat we u uitnodigen voor een kennismaking.
U dient tijdens deze kennismaking een aantal gegevens te overhandigen zodat wij kunnen controleren of u ook daadwerkelijk
in aanmerking komt voor de aangeboden woning. Wanneer u de gevraagde gegevens niet kunt overhandigen,
of wanneer uit de gegevens blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de woning, vervalt de aanbieding en gaan wij door naar de
volgende kandidaat op de lijst. In de advertentietekst staat aangegeven welke gegevens wij nodig hebben.
Ook zal de woonconsulent tijdens het plannen van de kennismaking met u doornemen welke gegevens benodigd zijn.
Het is verstandig om op voorhand alvast onderstaande gegevens te verzamelen zodat u deze al in huis heeft op het moment
dat u benaderd wordt voor een kennismakingsgesprek. Onder andere de volgende gegevens hebben wij zowel van u als van
uw eventuele medebewoner(s) nodig:
  • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart);
  • gegevens over het inkomen van het huishouden. Het huishoudinkomen is de optelsom van de verzamelinkomens
  • van de huurder en (indien van toepassing) meerderjarige medebewoner(s). Inkomen van minder- en meerderjarige
  • kinderen telt niet mee. Het inkomen wordt aangetoond via een recente inkomensverklaring én recente inkomensgegevens
  • bijvoorbeeld een loonstrookje en/of uitkeringsspecificatie;
  • recente inkomensgegevens van de afgelopen 3 maanden. Bijvoorbeeld loonstrookjes en/of uitkeringsspecificaties;
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister met gegevens over uw woon- of verblijfplaats (uw woonhistorie) en het aantal
  • inwonende personen;
  • een verhuurdersverklaring die ingevuld en ondertekend is door uw huidige verhuurder (huurt u op dit moment een woning van
  • Van hier Wonen dan hoeft u de verklaring niet te verstrekken).

 

Deel deze pagina.

Nieuws over Voerendaal op hallolimburg.com     26 oktober 2020

Voerendaal  –  op  –  www.halolimburg.com   – leest   u   meer artikelen   over  Voerendaal.
Kopiëren   in  Google   en dan in zoeken   –  Voerendaal   –    ingeven.
     redactie@hallolimburg.com

Van Hier Wonen.
Hogeweg 23
6367 BA Voerendaal
Tel.: 045-5751274

Website:  www.vanhierwonen.nl

E-mail:      info@vanhierwonen.nl

Thuis in Limburg.
Een adres voor alle woningen.
Website: www.thuisinlimburg.nl

Klachtencommissie
Adviesorgaan van de Woningcorporaties
Gulpen, Simpelveld, Vaals, Wittem en Voerendaal
Postbus 1
6270 AA Gulpen.

Of een mail naar onze Voorzitter:

Telf:  045 – 5751896 – 06 10828916 –  Voor verdere informatie.     ” Sjef Eussen.”      sjef.eussen@hetnet.nl

RHO Parkstad:

https://mijn-rohparkstad.lasso-ho.nl/n/4o3H4pGItXgQkChxjQ0PPb6PeoEy7jV7oxra

Woonbond
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
Tel.: 020-5517799
Email: info@woonbond.nl
Website: www.woonbond.nl

Ministerie van VROM
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
Tel.: 070-3393939
Websitewww.minvrom.nl

Huurtoeslag (aanvragen en wijzigen)
Tel.: 0800-0543
Website: www.toeslagen.nl (voor het aanvragen van formulieren)

Postbus 51 (voor diverse zaken inzake huren enz.)
Postbus 20002
2500 EA Den Haag
Tel.: 0800-8051
Website: www.postbus51.nl

Hulp bij verbeterplannen
(Handige tips inzake woningaanpassingen)

Website: www.verbeteruwhuurwoning.nl

https://  www.stannah.nl    informatie/langer-thuis-senioren-woon-en-leef-gids

KIJK WEER EENS OP, https://www.rijksoverheid.nl/
KIJK ER EENS OP WEER VEEL NIEUWS……… https://www.rijksoverheid.nl/
En zeker de moeite waard….onderstaande linken….
www.woonbond.nl
www.postbus51.nl