Onderhoud brandgang: wie doet wat?

11 april 2023.

Leestijd: 2 min

Bij veel van onze woningen ligt aan de achterkant of aan de zijkant van de woning een pad. Dit is de brandgang. Deze brandgang is bedoeld om achtertuinen extra goed bereikbaar te maken. Zeker belangrijk wanneer u in een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld bij een brand, dringend uw huis moet kunnen verlaten. Daarom is het voor ieders veiligheid belangrijk dat zo’n brandgang goed onderhouden wordt. Maar wie is nu verantwoordelijk voor wat?

Dit doet u als huurder

Net als uw tuin is de brandgang ook een stukje dat bij uw woning hoort. Daarom bent u er als huurder verantwoordelijk voor dat de brandgang er netjes uit ziet. Dat betekent dat u ook aan de kant van de brandgang uw heg moet snoeien en het snoeiafval moet opruimen. Ook mogen er geen spullen in de brandgang gezet worden omdat deze altijd goed bereikbaar moet zijn in geval van nood. De brandgang is dus geen opslagplaats voor containers of een verzamelplek voor afval.

Dit doet Vanhier Wonen

Vanhier Wonen zorgt ervoor dat de bestrating van de brandgangen in orde is en dat de brandgangen onkruidvrij worden gehouden.

Buren

Stoort u zich eraan dat er mensen zijn die het stukje brandgang dat bij hun woning hoort niet onderhouden? Probeer hier dan (rustig) over te praten en samen tot een oplossing te komen. Misschien bent u wel bereid om samen met de buren de handen uit de mouwen steken om alles weer netjes te maken. Zo profiteert u beiden van een nette brandgang én een leuk contact met de buren.

 

Huurtoeslag

Er komt een omvorming van de huurtoeslag. In ieder geval gaat de maximale huurprijs voor aanvragen van huurtoeslag niet meer gelden.

Nu worden huurders met een hoge huur en laag inkomen uitgesloten van huurtoeslag. Het is goed dat dat verandert.

Daarnaast wil het kabinet gaan werken met normhuren. De hoogte van de huurtoeslag hangt dan niet af van de huurprijs,

maar van de normhuur die hoort bij een bepaald inkomen. Huurders met een laag inkomen en hoge huur kunnen er hierdoor op achteruit gaan.

Huurstop 2024

Uit de budgetaire bijlage bij het akkoord blijkt dat er voor 2024 een eenmalige huurstop staat gepland.

Het is opmerkelijk dat die huurstop niet eerder wordt ingevoerd. Ook gezien de naar verwachting hoge inflatie in 2022. 

Huurverhoging

Daarnaast wordt er gesproken over verhogen van huurprijzen voor middeninkomens in een sociale huurwoning tot de marktconforme huur.

Dat betekent dat middeninkomens tegen torenhoge huurverhogingen aan kunnen lopen tot ver boven de sociale huurgrens.

De bond is daar heel verontrust over.

Vrije sector

Zogenaamde ‘middenhuurwoningen’ krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor

middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren.

Het is nog onduidelijk hoe. De Woonbond pleit er al langer voor de huurprijsbescherming voor de sociale sector door te trekken.

Daarmee ligt er een sterk verband tussen de kwaliteit van een woning en de maximaal toegestane huurprijs.

Helaas wordt er in het regeerakkoord nog niets gezegd over het inperken van de wildgroei aan tijdelijke huurcontracten op de commerciële huurmarkt.In een eerdere versie van dit bericht stond dat de verhuurderheffing vanaf 2023 stapsgewijs omlaag zou gaan.Dat klopt niet. De verhuurderheffing wordt toch in 2023 al geheel afgeschaft.Doordat er in de financiële tabel eerdere kortingen op de verhuurderheffingen waren verwerkt leek de  heffing eerst jaarlijks terug te lopen.Bronnen bij de coalitiepartijen hebben inmiddels aan de Woonbond bevestigd dat het wel degelijk om direct volledige afschaffing gaat in 2023.KABINETSBELEID.

 

 

 

Ventileren voor een gezond, droog en schoon huis.

Wist u dat een slecht geventileerd huis niet alleen slecht is voor het huis zelf, maar ook voor uw gezondheid? Daarom adviseren wij onze
huurders dringend om regelmatig te ventileren en te luchten en daarbij ook de woning te blijven verwarmen. Ook nu; nu het weer kouder wordt.
 
Gevolgen onvoldoende ventileren
Wanneer er onvoldoende geventileerd wordt in een woning, kan dit grote en vervelende gevolgen hebben. Bobbelend behang en schimmel
op muren, plafond en/of in de badkamer zijn een zichtbaar resultaat van onvoldoende ventilatie. Ook huisstofmijt gedijd goed in een
omgeving waar het lekker warm en vochtig is.
Hoe ventileren?
Wanneer u genoeg verse lucht uw huis laat binnenstromen, wordt de luchtkwaliteit in uw woning aanzienlijk verbeterd. Ventileren is een
continu proces waarin verse lucht in uw huis komt. In nieuwere woningen zitten ventilatieroosters en mechanische afzuiging. Zet de roosters
open en laat de mechanische ventilatie aan staan. In oudere woningen is het belangrijk om klapraampjes of roosters altijd open te houden.
Ook tegen Corona
Zelfs in de strijd tegen Corona is ventileren belangrijk. In de laatste persconferentie ., lichtte demissionair premier Mark Rutte toe dat het
belangrijk is om te zorgen voor genoeg frisse lucht in huis. Rutte vertelt: thuis geldt als regel dat het 24 uur per dag gewenst is dat er frisse
lucht naar binnen kan komen. Dat kan bijvoorbeeld door een raam op een kier te zetten of door ventilatieroosters open te laten staan.
Verder is het belangrijk elke dag een kwartier lang goed te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Bijvoorbeeld na het koken,
douchen of als je met meer mensen in een ruimte bent geweest.” Op de website van het RIVM staan meer praktische tips over hoe u het
best kunt ventileren.
Tips voor een gezond klimaat
Ook wij geven u graag een paar eenvoudige tips waarmee u direct voor een gezond(er) klimaat in huis kunt zorgen:
 • Droog de was bij voorkeur buiten. Wanneer u in huis de was droogt, houd dan altijd een raam of balkondeur in de buurt
 • open. Let er wel op dat u deze sluit als u niet thuis bent.
 • Laat na het koken de afzuigkap nog een kwartier aanstaan. Overtollig vocht wordt zo afgevoerd.
 • Droog na het douchen de tegels met een trekker of een handdoek en zet het badkamerraam een kwartiertje open.
 • Wanneer dat niet kan, laat u de deur even open staan.
Ventileren in de wintermaanden
Nu het buiten kouder wordt, blijft ventileren in combinatie met verwarmen belangrijk. In elke woningen zit veel ‘onzichtbaar’ vocht.
Een gemiddeld huishouden produceert dagelijkse zo’n tien liter vocht. Dit komt door ademen, afwassen, koken, douchen, planten
water geven, wassen en drogen. Door te ventileren ververst u de ‘gebruikte’ lucht. Tegelijk komt er droge frisse lucht en zuurstof
naar binnen. Droge lucht verwarmen kost minder energie. Het is dus ook financieel aantrekkelijk om te ventileren!

 

Een druppelende kraan, dakgoten vol bladeren, een verstopt toilet… Kleine ongemakken die bij het dagelijks onderhoud

aan de woning horen en waarvoor u als huurder zelf verantwoordelijk bent. Dit is wettelijk vastgelegd in het besluit kleine

herstellingen. Vanhier Wonen begrijpt dat niet iedereen dit onderhoud zelf kan of wil uitvoeren. Daarom kunt u bij ons een

‘Serviceabonnement Huurdersonderhoud’ afsluiten.

Kosten besparen

Met het serviceabonnement besteed u bepaalde storingen, reparaties en onderhoud die normaal onder het huurdersonderhoud

vallen, aan Vanhier Wonen uit. Onder andere onze collega Bob Elzinga voert het onderhoud op vakkundige wijze voor u uit;

u hoeft dus geen klusjesman of aannemer in te schakelen. Materiaalkosten zijn doorgaans inbegrepen in het serviceabonnement

en hoeft u niet apart te betalen. Het abonnement zorgt er ook voor dat u niet ineens voor onverwacht hoge kosten komt te staan.

We schrijven de abonnementskosten iedere maand tegelijk met de huur af.

Zo werkt het

Wanneer u een serviceabonnement hebt afgesloten, kunt u ons bellen voor kleine reparaties aan uw woning, mits die natuurlijk

onder het serviceabonnement vallen. Bijvoorbeeld wanneer uw dakgoot opgeschoond dient te worden of uw toilet door blijft lopen.

Als huurder blijft u wel zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van een deel van de binnenkant van uw woning.

Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk binnenshuis. Ook kunt u géén beroep doen op het serviceabonnement in het geval van

een storing of reparatie aan een onderdeel van een ZAV (Zelf Aangebrachte Verandering). U bent altijd zelf verantwoordelijk

voor het onderhoud aan uw ZAV.

Wilt u precies weten wat ú moet doen, wat wij doen en wat onder het serviceabonnement valt? Lees dan onze brochure

Service Abonnement” en de bijbehorende brochure “Huurders ABC“.

Afsluiten en opzeggen serviceabonnement

Het serviceabonnement kost € 7,- per maand. Wanneer u het abonnement meteen bij het tekenen van het huurcontract afsluit,

is instappen gratis. Neemt u het later dan vier maanden na het tekenen van het huurcontract af, dan geldt een instappremie

van € 30,-. Instappen kan dan ook pas na controle door onze technisch adviseur.

Uw lidmaatschap van het serviceabonnement stopt automatisch wanneer er een einde komt aan de huurovereenkomst.

Mocht u het abonnement tussentijds willen opzeggen, dan kunt u dit schriftelijk doen, voor de eerste van de maand.

Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

Neemt u gerust contact met ons op wanneer u lid wilt worden van het serviceabonnement of meer hierover wilt weten.

Deel deze pagina.

 

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen en dus in ons land mogen blijven.

De overheid helpt deze groep mensen bij het opbouwen van hun bestaan in Nederland; hun nieuwe thuisland.

Daar hoort natuurlijk ook een thuis bij. Gemeenten zijn volgens de Huisvestingswet verplicht om voor

huisvesting van statushouders te zorgen. Dat doen zij in veel gevallen samen met woningcorporaties,

want statushouders komen normaal gesproken vanwege de prijs niet terecht in een koopwoning of particuliere

huurwoning. Zo heeft de gemeente ook Vanhier Wonen gevraagd om mee te werken aan de opvang van statushouders.

Als woningcorporatie doen wij dat graag, maar wel in de juiste verhouding en op de juiste plaats.

Graag leggen wij u uit wat de huisvesting van statushouders betekent.

Goede spreiding

De gemeente is verplicht om via de halfjaarlijkse taakstelling statushouders te huisvesten en heeft hierover afspraken

gemaakt met Vanhier Wonen. Wij kijken welke woningen beschikbaar en geschikt zijn. Zo houden we er bijvoorbeeld

rekening mee dat er een goede mix ontstaat tussen statushouders en de “lokale bevolking”, want dit komt ten goede

aan de integratie van de nieuwe bewoners.

Gemeente Voerendaal

In de Gemeente Voerendaal is circa 1 op de 4 woningen een sociale huurwoning. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde.

Statushouders “landen” dus in die 25% van de woningen in de Gemeente Voerendaal. Dit betekent dat 75% van de bewoners

van de woningen in de Gemeente Voerendaal hier nagenoeg niets van merkt.

Toekennen woning

Vanuit prestatieafspraken met de gemeente is Vanhier Wonen verplicht om jaarlijks woningen beschikbaar te stellen aan

statushouders. Deze regeling is voor statushouders in het leven geroepen omdat anders op een andere plek een enorm

probleem ontstaat. Bijvoorbeeld in de asielzoekerscentra. Dat is de reden dat deze groep soms sneller een woning krijgt

toegewezen. Vanhier Wonen heeft hier geen invloed op.

Vanaf het moment dat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, heeft deze persoon recht op een woning.

De gemeente krijgt door welk persoon of gezin zij moet huisvesten en Vanhier Wonen kijkt vervolgens of er een passende

woning op dat moment beschikbaar is of komt. De statushouder moet de woning die hem wordt toegewezen overigens

wel accepteren, want hij heeft geen recht meer op opvang in een asielzoekerscentrum.

Lening

Statushouders moeten, net als al onze andere huurders, gewoon huur betalen. Omdat statushouders geen bezittingen hebben,

krijgen ze van de gemeente Voerendaal een lening om spullen te kopen voor de inrichting van hun woning.

Deze lening moet worden terugbetaald en is dus geen gift.

Vragen?

Hebt u vragen over het toekennen van woningen aan statushouders? Neem dan gerust contact met ons op!

Wel of niet in het riool?

 

We staan er niet dagelijks bij stil dat onder de grond kilometers aan buizen lopen waar ons afvalwater doorheen loopt:

het riool. Totdat het mis gaat en er een verstopping ontstaat… Het riool leidt ons afvalwater naar een zuiveringsinstallatie

die ervoor zorgt dat het vieze water weer schoon teruggegeven kan worden aan de natuur. Het is dus heel belangrijk

voor onze eigen gezondheid én voor het milieu dat het riool goed werkt. U kunt zelf een handje helpen om het riool

zo schoon mogelijk te houden. Hoe? Dat leggen we hierna uit.

Wat mag wel in het riool?

Alles wat u door de gootsteen, het afvoerputje en de wc spoelt, komt in het riool terecht. Dat is geen probleem,

zolang het om gewoon afvalwater gaat. Bijvoorbeeld van een douchebeurt, toiletbezoek of van de afwas.

Alle andere spullen en vloeistoffen kunnen verstoppingen veroorzaken.

Wat mag niet in het riool?

Zodra andere zaken dan afvalwater in ons riool komen, kan er dus een verstopping ontstaan. Let er daarom

goed op dat u niets anders doorspoelt. Dus geen etensresten, medicijnen, vet, verf, kattenbakkorrels,

maandverband of chemisch afval.

Tips wat ú kunt doen

 1. Lever oud frituurvet en bakolie in bij het milieupark of in een gele verzamelcontainer voor frituurvet.
 2. Kijk op www.frituurvetrecyclehet.nl waar u zo’n container kunt vinden.
 3. Doe billendoekjes, vochtig toiletpapier, hygiënische doekjes, luiers, maandverband, tampons en
 4. condooms in de prullenbak of een luieremmer. Spoel deze nooit door het toilet!
 5. Plaats een filter in de gootsteen. De inhoud kan in de GFT-bak.
 6. Maak regelmatig het doucheputje schoon.
 7. Breng verf (ook op waterbasis) en chemisch afval naar het milieupark
 8. Zorg voor veel groen in uw tuin. Beplanting zorgt ervoor dat het water eenvoudig de grond in zakt.
 9. Vang regenwater op in een regenton.

Toch een verstopping?

U kunt een rubberen ontstopper gebruiken om te proberen de verstopping te verhelpen. Zet de ontstopper

op de afvoer van de gootsteen en duw de steel een aantal keren krachtig naar beneden. Mocht dat niet helpen,

dan kunt u de zwanenhals onder de gootsteen losschroeven en die vervolgens schoonmaken. Zet er wel een

emmer onder om rotzooi te voorkomen. Wanneer u de zwanenhals hebt schoongemaakt schroeft u deze goed

terug en spoelt u de afvoer even goed door met heet water. Controleer dan ook gelijk of de zwanenhals niet lekt!

Mocht dit ook niet helpen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen een ontstoppingsbedrijf aanraden

en/of u adviseren of er nog andere mogelijkheden zijn om de verstopping te verhelpen.

Wanneer u een serviceabonnement heeft schakelen wij een firma in om de verstopping te verhelpen. Gebruik in ieder

geval geen ontstoppingskorrels of andere middelen om de verstopping te verhelpen. Deze zijn vaak erg agressief

en daarom slecht voor de leidingen.

Meer informatie

Er zijn in Nederland verschillende campagnes die mensen informeren over wat wel en niet in het riool mag.

Kijk eens op www.nietinhetriool.nl of www.daaromnietinhetriool.nl voor meer informatie en handige tips.

 •  

Hoe kom ik aan een huurwoning?

 

 

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning of wilt u weten hoe u in de toekomst in aanmerking komt voor een sociale huurwoning?
Wij informeren u graag over een paar spelregels waarmee u te maken krijgt in uw zoektocht naar een huurwoning, en wat u moet
doen om in aanmerking te komen voor een woning..
Passend toewijzen.
Om de sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, staat in de Woningwet dat woningcorporaties (en dus ook Vanhier Wonen),
de woningen passend moeten toewijzen. Passend toewijzen betekent dat de woningen die worden verhuurd moeten passen bij het inkomen
en de grootte van het huishouden van de huurder. Daarmee wordt voorkomen dat mensen met een laag inkomen terecht komen in een
te dure woning. De overheid wil hiermee de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden..
Aanbod via Thuis in Limburg.
Alle woningen van Vanhier Wonen worden aangeboden via Thuis in Limburg. Op de website www.thuisinlimburg.nl staat het grootste aanbod huurwoningen van Limburg. Dus niet alleen van Vanhier Wonen, maar ook van vele andere woningcorporaties in Limburg.
Wanneer u, nu of in de toekomst,op zoek bent naar een huurwoning kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij Thuis in Limburg en
een zoekprofiel aanmaken. U ontvangt dan e-mails wanneer er woningen beschikbaar staan die voldoen aan uw woonwensen en passen
bij uw inkomen en huishoudgrootte. Via de site kunt u vervolgens reageren op een woning. Inschrijven bij Thuis in Limburg is geheel
vrijblijvend en gratis. Vanaf het moment dat u ingeschreven staat begint u met het opbouwen van inschrijftijd.  
Gereageerd op een woning.
Nadat een woning op Thuis in Limburg gepubliceerd heeft gestaan wordt een kandidatenlijst samengesteld op basis van de inschrijftijd.
Diegene die als langste ingeschreven staat komt bovenaan te staan. Wanneer u op een woning reageert op Thuis in Limburg bestaat de kans dat
 wij u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Voordat wij een kandidaat uitnodigen voor een kennismakingsgesprek controleren wij of deze
aan alle voorwaarden voldoet om de woning ook daadwerkelijk te mogen huren. Wij vragen onder andere om de meest recente inkomensverklaring
van de Belastingdienst, een recente loonstrook, een verhuurdersverklaring en een uitdraai van de gemeentelijke basisadministratie met uw
woonhistorie. In de advertentie van de woning wordt duidelijk aangegeven welke gegevens wij van u nodig hebben. Wanneer deze gegevens niet

beschikbaar zijn wordt de kandidaat overgeslagen voor de woning. Wanneer na het kennismakingsgesprek blijkt dat we u daadwerkelijk een aanbod

voor de woning mogen doen, mag de woning bezichtigd worden. Wanneer u vervolgens besluit om de aangeboden woning te huren, dan wordt de

huurovereenkomst getekend. 

Verleng uw inschrijving.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw inschrijving bij Thuis in Limburg geldig blijft. Elk jaar krijgt u een paar weken voordat uw inschrijving
verloopt, een e-mail van Thuis in Limburg om uw inschrijving te verlengen. Wanneer u dat niet doet, wordt u automatisch uitgeschreven.
Uw inschrijving vervalt ook wanneer u via Thuis in Limburg een woning accepteert, uw zoektocht is tenslotte geslaagd! Wij raden u aan om,
wanneer u een woning accepteert, u direct weer in te schrijven als woningzoekende. Niet omdat wij willen dat u opnieuw gaat verhuizen,
maar omdat het een prettig idee is om – wanneer de situatie zich voordoet – wel weer snel in aanmerking te kunnen komen voor een andere woning. 
 

Buurtbemiddeling leidt tot een oplossing!

Nederland is nu eenmaal een dichtbevolkt land. En hoe dichter mensen bij elkaar wonen, hoe makkelijker irritaties kunnen ontstaan. Meestal gaat het (gelukkig) om kleinere irritaties, zoals geluidsoverlast, hondenpoep, zwerfafval of een auto die altijd juist voor uw deur geparkeerd staat, terwijl er voor de deur van de eigenaar van de auto ook plek is.
 
Samen oplossen
Vaak helpt het om met elkaar te praten, en samen naar een oplossing te zoeken. Het liefst op een rustig moment, en ook op een rustige manier. Dus niet wanneer u boos bent of haast hebt. Door te luisteren naar elkaars verhaal en te proberen om begrip te tonen voor de ander, kunt u vaak samen tot een oplossing komen waar u beiden achter staat. Op de website www.problemenmetjeburen.nl kunt u tips vinden voor een zo prettig mogelijk gesprek.
Buurtbemiddeling helpt
Helaas is zo’n gesprek niet voor iedereen even makkelijk. De emoties kunnen soms hoog oplopen en dan kan er een situatie ontstaan dat u er samen niet meer uit komt. In zo’n geval kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Vrijwel iedere gemeente werkt met buurtbemiddelaars. Dat zijn getrainde vrijwilligers die buren helpen om met elkaar in gesprek te gaan en samen tot een goede oplossing te laten komen.
Voor wie?
Buurtbemiddeling is gratis en is er voor iedereen die in een conflictsituatie zit of dreigt te komen. Het is wel belangrijk dat alle betrokken partijen vrijwillig deelnemen. Ook moeten alle partijen nadenken over mogelijke (gezamenlijke) oplossingen die voor iedereen haalbaar en aanvaardbaar zijn.
Wanneer geen buurtbemiddeling?
Met ernstigere zaken zoals agressie, verslaving, psychiatrische of relationele problemen kunt u niet bij buurtbemiddeling terecht. Daarvoor kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk of de politie.
Waar kunt u terecht?
Woont u in de gemeente Voerendaal,? Dan kunt u contact opnemen met Impuls: buurtbemiddelingimpulskerkradenl. U kunt natuurlijk ook gewoon contact opnemen met Vanhier Wonen. Wij kunnen u helpen om in contact te komen met buurtbemiddeling in uw gemeente.
Buurtbemiddeling zoekt nieuwe vrijwilligers
Buurtbemiddeling heeft altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Om buurtbemiddelaar te worden is een gezonde dosis enthousiasme nodig. U krijgt een goede introductie, een basistraining, begeleiding tijdens de uitvoering van het werk en verdere scholing op maat. Een aantal buurtbemiddelaars is tevens mediator. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Romy Postulart, coördinator Buurtbemiddeling. Telefonisch 045 – 545 6351 of via e-mail buurtbemiddelingimpulskerkradenl

Schade aan uw inboedel door wateroverlast? Neem contact op met uw inboedelverzekering.

Publicatiedatum: 20-07-2021

Zoals u weet hebben we in onze regio de afgelopen week te maken gehad met extreme wateroverlast. Gelukkig zijn al onze bewoners ongedeerd en zijn we, op een paar ondergelopen kelders en lekkages na, gespaard gebleven van de rampspoed die in veel dorpen in de buurt heeft plaatsgevonden. We zijn natuurlijk heel blij dat de schade aan onze woningen minimaal is, maar toch is het vervelend voor de huurders die water in de kelder hebben gehad of een lekkage hadden. Misschien zijn er spullen verloren gegaan of onbruikbaar geworden.

Vergoeding via inboedelverzekering

Vanhier Wonen adviseert al haar huurders om een inboedelverzekering af te sluiten. Voor nieuwe huurders is dit zelfs verplicht! Vanhier Wonen is namelijk niet verantwoordelijk voor het uitkeren van een vergoeding voor schade aan uw bezittingen die is ontstaan door hevige regenval. U kunt bij de verzekeraar van uw inboedelverzekering terecht om aanspraak te maken op schadevergoeding als gevolg van de wateroverlast. Ook zogenaamde gevolgschade door het uitvallen van elektriciteit en andere voorzieningen valt in veel gevallen onder de dekking van de inboedelverzekering.

Eigen verantwoordelijkheid

Voordat een verzekeraar besluit om de opgelopen schade (deels) te vergoeden, zal hij eerst willen beoordelen of u er alles aan hebt gedaan om de schade te voorkomen. Wanneer u bijvoorbeeld ramen open hebt laten staan, dan zal de verzekeraar minder snel geneigd zijn om de opgelopen schade te vergoeden en draait u helaas zelf voor de kosten op…

Check uw polisvoorwaarden

Om precies te weten waar u recht op hebt in geval van schade door wateroverlast, adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering goed na te lezen. Hierin staat in welke situaties uw verzekeraar de schade wel vergoedt en wanneer niet.

Schade aan uw woning

Heeft u schade aan uw woning? Dit kunt u bij ons melden, wij zullen de schade dan bekijken en beoordelen wie verantwoordelijk is voor de schade en het oplossen van de storing. U kunt dit bij ons melden via een reparatieverzoek op onze website, via e-mail of via telefoon.

Bespaar mogelijk honderden euro’s per jaar met
De Voorzieningen Wijzer.
Veel huurders hebben moeite om iedere maand opnieuw de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig wonen we in Nederland en is er veel geregeld voor mensen die moeite hebben om rond te komen. Denk aan toeslagen, gemeentelijke minimaregelingen, de keuze voor een passende zorgverzekering of een goedkopere energieleverancier. Maar hoe weet u nu waar u recht op hebt en, nog belangrijker, hoe u een bepaalde regeling aanvraagt? Vanhier Wonen wil haar huurders hier graag bij helpen en daarom gaan wij aan de slag met De Voorzieningen Wijzer.

Waarom deelnemen?

De Voorzieningen Wijzer is een zeer succesvol hulpmiddel om uw financiële situatie op orde te krijgen en te houden. Zo ontstaat er minder risico op schulden. Mensen die al hebben deelgenomen aan De Voorzieningen Wijzer hebben gemiddeld meer dan € 500 per jaar bespaard! Dat scheelt een hoop en geeft direct ruimte en rust in uw hoofd.

Zo werkt het

Vanhier Wonen gaat mensen benaderen die het financieel moeilijk hebben. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek gaat woonconsulente Judith Quaedackers samen met u kijken hoe bespaard kan worden en brengt zij in kaart waar u recht op hebt. Judith gebruikt hiervoor een slimme applicatie van De Voorzieningen Wijzer die alle (gemeentelijke) regelingen en toeslagen kent en dient direct de aanvragen in of zorgt dat een van haar collega’s u verder kan helpen.

Voor wie?

Alle huurders van Vanhier Wonen krijgen de mogelijkheid om met persoonlijke ondersteuning hun financiële situatie te inventariseren. We benaderen eerst huurders die het al moeilijk hebben, maar wanneer u denkt dat De Voorzieningen Wijzer ook ú kan helpen om uw financiën beter op orde te krijgen, dan kunt u ook zelf contact met ons opnemen. Ook veel gemeentes in de regio Parkstad gebruiken De Voorzieningenwijzer, waaronder de Gemeente Voerendaal en de gemeente Beekdaelen. Wanneer u geen huurder bent van Vanhier Wonen maar toch hulp nodig hebt met uw financiën, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de gemeente waar u woont. Meer informatie vindt u op de website www.devoorzieningenwijzer.nl.

 

2021.

 https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/huurbeleid-in-2021.html

Anders kopiëren in….  GOOGLE…

Heerlijk, een huurwoning met een tuin; dat wordt genieten van de aankomende zomer! Maar een tuin brengt ook verplichtingen met zich mee.

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin die bij uw huurwoning hoort. In het huurrecht staat zelfs omschreven

dat het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen zodanig dient te worden uitgevoerd dat het geheel een verzorgde indruk

maakt. Logisch, want iedereen woont immers graag in een buurt waar het schoon en netjes is. Daarom is het voor uzelf en uw buren belangrijk

dat de tuin wordt bijgehouden. Dit kunt u doen door:

 • Regelmatig het gras te maaien
 • Onkruid te verwijderen; niet alleen in de tuin maar ook tussen tegels
 • Bomen, heggen en hagen regelmatig te snoeien
 • Beplanting die is doodgegaan te vervangen
 • Erfafscheidingen goed te onderhouden
 • Uw tuin vrij te houden van afval

Brandgang hoort er ook bij

Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat een eventuele brandgang achter uw woning goed onderhouden wordt.

Vanhier Wonen zorgt ervoor dat de brandgangen onkruidvrij worden gehouden, maar u bent als bewoner verantwoordelijk

voor het snoeien van de heg én voor het verwijderen van het snoeiafval. Omdat een brandgang altijd goed bereikbaar

moet zijn in geval van calamiteiten, mogen er geen spullen neergezet worden. De brandgang is dus geen opslagplaats

voor containers of een verzamelplek voor afval.

Goede buren

Wie veel tijd buiten doorbrengt, komt gemakkelijk in contact met de buren. Hartstikke gezellig, maar soms kunnen er

helaas ook irritaties ontstaan. Daarom doet Vanhier Wonen een beroep op uw eigen redelijkheid: probeer overlast voor

uw buren te voorkomen door rekening met elkaar te houden. Maak bijvoorbeeld niet te veel lawaai en voorkom dat de

rook van uw barbecue of vuurkorf de tuin van uw buren inwaait. En gebeurt er onverhoopt toch een keer iets waar u zich

niet prettig bij voelt? Maak dan een praatje met uw buren, dan wordt het probleem vast snel opgelost.

                        Vanhier Wonen.

U kent Vanhier Wonen misschien wel als de woningcorporatie uit Voerendaal. Maar de activiteiten van

Vanhier Wonen richten zich al enkele jaren tot ver buiten de Voerendaalse kernen. Op dit moment staat

Vanhier Wonen in de startblokken om Banholt en Sint Geertruid nog aantrekkelijker te maken voor haar

inwoners.Levensloopbestendig wonen in Banholt en Sint GeertruidIn Banholt liggen plannen om

5 levensloopbestendige woningen te realiseren in het plan “Mheerderweg Noord”. Deze komen te liggen

achter de Mheerderweg, in het verlengde van de St. Gerlachusstraat. Ook aan de Laathof in Sint Geertruid

zijn plannen om 5 levensloopbestendige woningen te bouwen.Levensloopbestendig wil zeggen dat huurders

op alle momenten van hun wooncarrière in deze woningen kunnen wonen. De wonin-gen zijn dus niet alleen

geschikt voor starters en kleine gezinnen, maar ook voor senioren en voor mensen met een lichamelijke

beperking en/of een zorgvraag. Op dit moment zijn Vanhier Wonen en de gemeente Eijsden-Mar-graten in

gesprek over de vergunningen, maar de verwachting is dat de bouw eind 2021 kan starten. Thuis in Limburg

De woningen zullen te zijner tijd via Thuis in Limburg verhuurd worden. Wanneer u eventueel in aanmerking

wilt komen voor deze woningen is het alvast aan te raden om u in te schrijven als woningzoekende bij

Thuis in Limburg (www.thuisinlimburg.nl). Dit is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Over Vanhier WonenVanhier Wonen is een corporatie met ongeveer 1120 woningen, die zich als maatschappelijk

ondernemer inzet voor de Zuid-Limburgse woningmarkt. De activiteiten van Vanhier Wonen zijn gericht op het

ontwikkelen, verhuren en beheren van sociaal on-roerend goed. Vanhier Wonen richt zich vooral op het bieden

van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt. Wonen is voor ons meer dan alleen

woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werk-gebied.

Meer informatie over Vanhier Wonen vindt u op de website.

                                   Vanhier Wonen nu ook in de gemeente Eijsden-Margraten.                      

                                                          www.vanhierwonen.nl

Vanhier Wonen scoort boven landelijk gemiddelde
in kwaliteitsonderzoek.

Blijven verbeteren

“Betekent dit dat alles goed gaat? Nee, zeker niet, maar door deze cijfers en door de opmerkingen die wij krijgen proberen wij onze dienstverlening constant te verbeteren”, zegt Peter Ravestein (Manager Wonen bij Vanhier Wonen) in een reactie op de bekendmaking van de KWH-cijfers.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op wanneer u meer wilt weten over het KWH en/of het onderzoek. Uiteraard kunt u ook de website www.kwh.nl raadplegen.

Vaals nu ook Vanhier Wonen.

Op 24 maart jl. hebben wethouder Coenen namens de gemeente Vaals en directeur-bestuurder Léon Creugers van Vanhier Wonen,
onder toeziend oog van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Wil Sijstermans, de handtekeningen gezet onder de
koopovereenkomst van de voormalige Esso-locatie in het centrum van Vaals. Vanhier Wonen gaat op deze locatie 34 grotendeels
levensloopbestendige appartementen en woningen realiseren. Alle 34 woonruimtes zijn voor de verhuur en met name gericht
op starters en jonge gezinnen en mensen die levensloopbestendig willen gaan wonen. Deels onder de woningen komt een
parkeerplaats voor de bewoners. Het bijzondere aan het plan is dat tussen de woonblokken een brede doorgang met veel gr