Huurverhoging 2023.

  Beste leden van de Huurdersbelangenvereniging, Langs deze weg wil ik jullie informeren over het volgende; Vanaf vandaag zullen de brieven inzake huurverhogingen in de bus vallen bij die mensen die een huurverhoging krijgen. Voor velen zal dat een huurverhoging zijn van de afgesproken 2,3%, maar voor sommige zal dit een iets lagere huurverhoging. Hoe…

Leden Vergadering.

  Jaarvergadering 2023 05 juni 19.00 uur. Jaarvergadering HBV   Beste leden, Op maandag 5 juni 2023 om 19.00 uur is de jaarvergadering van de HBV. Deze vindt plaats in de Borenburg, gelegen aan de Furenthela 16 in Voerendaal. Op de agenda staan de volgende punten: Opening. Notulen jaarvergadering 2022. Jaarverslag penningmeester. Kascontrole commissie. b.…

Tijdelijk noodfons.

Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens met krappe beurs 9 februari 2023 Leestijd: 2 min Mensen met een laag inkomen hebben, ondanks het energieplafond, nog steeds veel last van de hoge energieprijzen. Vaak kunnen ze de hoge energierekening niet betalen. Sinds 7 februari kunnen minima daarom hulp inschakelen van een landelijk noodfonds: het Tijdelijk Noodfonds Energie. Uit…

Energie Plafond.

Wat betekent het energieplafond voor onze huurders? 30 januari 2023 Leestijd: 2 min Afgelopen jaar merkten we al dat alles veel duurder werd. Vooral de energieprijzen zijn enorm gestegen. Daardoor dreigen steeds meer huishoudens in de financiële problemen te komen. De Nederlandse regering heeft daarom een maatregel bedacht waarmee enige verlichting op de energierekening ontstaat:…