Prestatieafspraken.

  NOS Nieuws   •Vandaag, 12:00 – 30 – 96 – 2022. Kabinet en woningbouwcorporaties maken afspraken over lagere huren Woningcorporaties, gemeenten, provincies en het rijk hebben afspraken gemaakt om meer betaalbare sociale huurwoningen te creëren en huren voor mensen met een minimuminkomen te verlagen. Daartoe tekenen zij vandaag zogeheten prestatieafspraken. Voor huurders met een inkomen…

Algemene Ledenvergadering

  Notulen Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging 13 juni 2022. Aanvang: 19.00 uur     Plaats: Ruimte Cicero, Tenelenweg 39 Voerendaal. Aanwezig:     Namens de HBV: S.Eussen (voorzitter) Smeets (lid) Bouwens (lid) van. Vliet ( aspirant-lid) Demas ( notulist) Namens VhW:             S.Bosten K.de Jong Namens de leden:     24 huurders Opening De heer Eussen opent de vergadering en heet iedereen van…